SFP i Helsingfors: En av våra främsta uppgifter är att bevaka stadsintresset!

Helsingfors kretsstyrelse samlades till höstens första kretsstyrelsemöte för att diskutera höstens och vinterns agenda. Kretsen står inför ett omfattande strategiarbete samtidigt som man inleder förberedelserna för kommunalvalet 2021. En arbetsgrupp är tillsatt och aktiviteter inför hösten och vintern planeras.

-Vi har diskuterat och analyserat läget och första steget i vårt strategiarbete är att lägga upp en konkret plan för arbetet. Vi är ute efter att skapa långtidslösningar för SFP i Helsingfors och därför vill vi göra ett gediget arbete. Vi måste lyssna och föra en dialog med fältet samtidigt som vi internt skall se över vår kommunikationsplan och våra arbetssätt, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

-I en tid då gamla etablerade strukturer utsätts för stort förändringstryck och också politiska rörelser påverkas kraftigt av förändringarna i samhället är det ytterst viktigt att kritiskt granska de egna målsättningarna,
trossatserna och aktiviteterna. Vi måste själva initiera förändring och förnyelse, tillägger vice ordförande Paul Taimitarha.

-Vi ser det som en av våra främsta uppgifter att bevaka stadsintresset, såväl internt inom partiet som externt på det nationella planet, och det är en uppgift vi tar på största allvar, avslutar Cecilia Ehrnrooth.

Christoffer Ingo blir partiordförande Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent

Christoffer Ingo blir riksdagsassistent för justitieminister, SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson. Ingo, tidigare ordförande för Svensk Ungdom, är landsbygdsföretagare och tradenom. Ingo inleder sitt arbete den 26 augusti och kommer att jobba såväl i riksdagen som i Vasa valkrets.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi hoppas på ett positivt resultat för Nylands särlösning

Utredningsarbetet om en särlösning för social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland i samband med reformen av social- och hälsovården inleddes med ett diskussionsmöte med landskapets kommuner och social- och hälsovårdsaktörer under fredagen. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi betonar vikten av att hitta en fungerande särlösning i Nyland.

Läs följande artikel