SFP i Helsingfors nominerade Brettschneider, Pontán, Rantala och Salmi till riksdagsvalskandidater

Marcus Rantala är politices magister och företagare som delägare i ett nordiskt bolag. Han är sedan 2012 medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Kari Salmi tjänstgjorde i Försvarsmakten fram till 2014, då han som brigadgeneral och stabschef för flygvapnet gick i reserven. Freja Pontán är abiturient vid Tölö gymnasium. Brettschneider har en bakgrund som lektor och rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan och socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm.

Salmi har en bred erfarenhet inom säkerhets- och försvarspolitik, flygbranschen, samt teknologi. Han brinner även för frågor gällande naturen, Östersjön, fiske, Malms flygfält och kultur.

– Finland bör ha ett trovärdigt försvar, vilket innefattar tillräcklig och kompetent samt motiverad personal, modern utrustning, beredskap dygnet runt samt internationellt samarbete. Finland bör vara medlem av de internationella organisationer där beslut som påverkar Finland fattas, säger Salmi.

– Finland behöver nya tag. Bland de viktigaste uppgifterna för nästa riksdag och regering är att skapa förutsättningar för fler jobb. En hållbar ekonomi är den bästa garanten för att vi ska kunna utveckla välfärdssamhället. Och det är ett faktum att vi behöver fler händer inom äldrevården och satsningar på skolan och universiteten. Det behöver resurser. Finland kan bli ännu bättre, säger Rantala.

Pontán, som kommer från Nordsjö, är abiturient vid Tölö gymnasium och siktar på att bli läkare i framtiden. Hon vill arbeta för att ungas välmående prioriteras och att klimatfrågan tas på allvar.

– Jag vill se till att vi har ett samhälle där man trivs och känner sig hörd och att vi har en planet att bo på även om hundratals år. Vi måste satsa resurser på hållbarhet och forskning för att hitta lösningar på den skada vi redan orsakat miljön. Det är unga människor som jag som måste leva med de beslut som tas i dag, därför vill jag vara med och stoppa klimatförändringen, säger Pontán.

– Vi får inte glömma människan ”nära dig”  trots de stora utmaningar vi står inför både globalt och nationellt. Den diskussion om missförhållanden mitt i välfärden som nu aktualiserats måste fortsätta också efter riksdagsvalet och leda till konkreta förbättringsåtgärder. Det vill jag arbeta för nu och i framtiden, säger Brettschneider.

SFP i Helsingfors nominerade Brettschneider, Pontán, Rantala och Salmi till riksdagsvalskandidater

Marcus Rantala är politices magister och företagare som delägare i ett nordiskt bolag. Han är sedan 2012 medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Kari Salmi tjänstgjorde i Försvarsmakten fram till 2014, då han som brigadgeneral och stabschef för flygvapnet gick i reserven. Freja Pontán är abiturient vid Tölö gymnasium. Brettschneider har en bakgrund som lektor och rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan och socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm.

Läs föregående artikel

Kari Salmi ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Kari Salmi tjänstgjorde i Försvarsmakten framtill 2014, då han som brigadgeneral och stabschef för flygvapnet gick i reserven. Därefter grundade han ett företag och har fungerat som konsult och rådgivare. Salmi har en bred erfarenhet inom säkerhets- och försvarspolitik, flygbranschen, samt teknologi.

Läs följande artikel