Kari Salmi ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Kari Salmi tjänstgjorde i Försvarsmakten framtill 2014, då han som brigadgeneral och stabschef för flygvapnet gick i reserven. Därefter grundade han ett företag och har fungerat som konsult och rådgivare. Salmi har en bred erfarenhet inom säkerhets- och försvarspolitik, flygbranschen, samt teknologi.

Han brinner även för frågor gällande naturen, Östersjön, fiske, Malms flygfält och kultur. Salmi är född och uppvuxen i Luumäki, men har under sin karriär bott i Kauhava, Kuopio, Jyväskylä, Helsingfors, Vanda och Bryssel, något som gett honom ett brett perspektiv på de olika frågorna i Finland och övriga Europa.Teman Salmi vill lyfta fram är:

  1. Finlands och finländarnas säkerhet; säkerhets och försvarspolitik.
  2. En ren och välmående natur och hållbar användning, Östersjön, fiskepolitik
  3. Jämställt föräldraskap; familjepolitik
  4. Främjande av företagsamhet och arbete
  5. Undervisning, forskning, innovationer, digitalisering
  6. Språk- och kulturfrågor

Finland bör ha ett trovärdigt försvar, vilket innefattar tillräcklig och kompetent samt motiverad personal, modern utrustning, beredskap dygnet runt samt internationellt samarbete. Finland bör vara medlem av de internationella organisationer där beslut som påverkar Finland fattas.

Finland bör värna om sin natur och satsa på dess hållbara skötsel och användning. Speciellt Östersjön kräver åtgärder både på nationell och internationell nivå. Fiskepolitiken bör gynna fiskbeståndets naturliga förökning och hållbara användning istället för massiva planteringar.

Familjepolitiken bör utvecklas så att det ska vara mer lockande och flexibelt för de som önskar få barn att bli föräldrar. Ett jämställt föräldraskap ska ge båda föräldrarna likadana möjligheter att i praktiken kunna fördela barnskötsel och arbete sinsemellan. Även ensamstående föräldrar ska få stöd i att balansera barnvård och arbete.

Företagsamhet ska stödas genom att främja småföretagares möjligheter att anställa arbetskraft. Flexibla villkor och lokalt avtal är metoder som sänker tröskeln att anställa, speciellt då det gäller den första anställda på hel- eller deltid. Generationsskiften ska göras enklare genom att lätta på beskattningen.

Finland ska satsa på undervisning och forskning. Finland har inte enorma naturrikedomar att bygga sin ekonomi på. Däremot behöver vi såväl bred allmänbildning som djup expertkunskap. Förutsättningen för att uppnå detta är att vi satsar på skolning på diverse nivåer samt universitetsforskning. Finland bör vara lockande även för utländska forskare. Vi bör även främja möjligheterna att använda forskning som grund för nya innovationer. Finland ska fortsättningsvis satsa på digitalisering.

Finland har en lång historia som ett tvåspråkigt land. Det ska naturligtvis vara möjligt för var och en att få tjänster på sitt modersmål. Vi bör även jobba för att tröskeln för att de båda språkgrupperna ska kunna och vilja kommunicera med varandra och bekanta sig med varandras språkkultur ska vara så låg som möjlig.

Tvåspråkighet är en rikedom som vi ska värna om. Det är också en viktig faktor inom det nordiska samarbetet; en gemenskap till vilken Finland obestritt hör.

 

”Hellre nätverk än vallgravar”

SFP i Helsingfors nominerade Brettschneider, Pontán, Rantala och Salmi till riksdagsvalskandidater

Marcus Rantala är politices magister och företagare som delägare i ett nordiskt bolag. Han är sedan 2012 medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Kari Salmi tjänstgjorde i Försvarsmakten fram till 2014, då han som brigadgeneral och stabschef för flygvapnet gick i reserven. Freja Pontán är abiturient vid Tölö gymnasium. Brettschneider har en bakgrund som lektor och rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan och socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm.

Läs föregående artikel

Gunvor Brettschneider(SFP) ställer upp i riksdagsvalet i Helsingfors

Gunvor Brettschneider är ordförande för Svenska Seniorer i Nyland, I viceordförande för Förbundet Svenska Seniorer i Finland och medlem i styrelsen för SFP i Tölö. Hon är pol.mag till sin utbildning och har en bakgrund som lektor och rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan, socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm och t.f. rektor för Nordiska Ministerrådets fortbildningsprogram för ledande tjänstemän inom socialsektorn i Norden.Hon var suppelant och senare ordinarie fullmäktigeledamot i Helsingfors fullmäktige och medlem i social-och hälsovårdsnämnden åren 2001-2017.

Läs följande artikel