SFP i Helsingfors: Personalbristen måste ges allra högsta prioritet”

SFP kräver åtgärder för att lösa personalbristen, önskar analys av effekterna av regeringsprogrammet och lämnar in motion om trafiklösningar.

SFP:s gruppordförande Björn Månsson höll gruppanförande om stadens bokslut på Helsingfors stadsfullmäktiges sista möte på onsdag kväll innan sommarpausen. Månsson lyfte bland annat upp granskningen av löneutbetalningssystemet Sarastia.

– På grund av Sarastia, stadens stora sorgebarn, har vår personal lidit av försenade, bristande och rentav uteblivna löner, och vårt rykte som arbetsgivare har skadats.

Det brast alltså i upphandlingen av systemet. Men det har också brustit i ledningen och kommunikationen. Lärdomar bör dras med tanke på motsvarande projekt i framtiden.

Månsson krävde åtgärder för att lösa personalbristen inom småbarnspedagogiken och pekade på behovet av att analysera effekterna av regeringsprogrammet.

– Personalbristen måste ges allra högsta prioritet: fler utbildningsplatser i vår region, aktiv värvning av återflyttare och utländsk arbetskraft, bättre ledarskap som skapar trivsel på arbetsplatserna är några av lösningarna – löneutvecklingen inte att förglömma. Särskilt måste vi göra jämförelser med lönenivån och personalförmånerna i grannstäderna, så vi klarar oss i den konkurrensen.

– Helsingfors bör snabbt analysera effekterna av den nya regeringens program, det må sedan gälla välkomna löften om fler högskoleplatser, ökade resurser för den grundläggande utbildningen, terapigaranti, kostnadsfri utbildning av psykoterapeuter, främjande av träbyggande, underlättande av stadsplaneringsprocesser och tryggandet av Helsingfors räddningsskola som får i uppdrag att sköta den svenska utbildningen – eller, å andra sidan, för helsingforsarna särskilt besvärliga nedskärningar i bostadsstödet, arbetslöshetsstödet, utkomststödet och andra sociala förmåner, som får sociala konsekvenser. För att inte tala om restriktioner av den inflyttning från utlandet som är ett livsvillkor för Helsingfors. Vi vill välkomna flyktingar och invandrare, inte avskräcka dem.

Månsson presenterade även den motion om trafiklösningar, som gruppen lämnade in.

– För att överbrygga klyftan mellan bilister, fotgängare och cyklister lämnar vår grupp i dag in en gruppmotion. Den handlar om att göra det lättare att med bil nå parkeringsgrottorna under stadskärnan – alltså inte gatorna, utan uttryckligen parkeringshallarna. Det kunde ske med hjälp av enkla underjordiska förbindelser, som till tillämpliga delar utnyttjar den existerande servicetunneln.

Mikaela Nylander utnämnd till statssekreterare

Regeringen har vid sitt sammanträde torsdagen den 22 juni utnämnt ekonomie magister, rättsnotarie Mikaela Nylander till statssekreterare för undervisningsminister Anna-Maja Henriksson. Nylander arbetade även två år som statssekreterare vid justitieministeriet.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland: Flera steg i rätt riktning inom Varha, många ännu kvar att gå

Kaskisbacken, språkprogram, samarbetsavtal och servicestrategi, - så kunde vårens beslutsfattande i välfärdsområdet Varha sammanfattas. Ur SFP:s synvinkel har Kaskisbackens framtid och samarbetsavtalet gjort fina framsteg. På styrelsemötet 6.6 godkände styrelsen ett föravtal som gäller Kaskisbackens projektplanering och befullmäktigade samtidigt fastighetsdirektören att underteckna detta, planerna för en tvåspråkig hälsocentral har tagit flera viktiga steg framåt.

Läs följande artikel