SFP i Egentliga Finland: Flera steg i rätt riktning inom Varha, många ännu kvar att gå

Kaskisbacken, språkprogram, samarbetsavtal och servicestrategi, – så kunde vårens beslutsfattande i välfärdsområdet Varha sammanfattas. Ur SFP:s synvinkel har Kaskisbackens framtid och samarbetsavtalet gjort fina framsteg. På styrelsemötet 6.6 godkände styrelsen ett föravtal som gäller Kaskisbackens projektplanering och befullmäktigade samtidigt fastighetsdirektören att underteckna detta, planerna för en tvåspråkig hälsocentral har tagit flera viktiga steg framåt.

– Efter flera år av diskussioner och otaliga möten, har vi äntligen ett konkret beslut gällande framtiden på Kaskisbacken. Den nu under planering varande vårdcentralen kommer att ha en central roll i den tvåspråkiga social- och hälsovården i hela vårt välfärdsområde, säger Niklas Guseff, SFP:s representant i Varhas styrelse.

Utöver detta har nationalspråksnämnden, speciellt för SFP, haft två stora och betydande ärenden under våren, språkprogram och samarbetsavtal. Styrelsen beviljade nationalspråksnämnden att utse en arbetsgrupp för att utforma ett språkprogram inom välfärdsområdet. I praktiken betyder det här en handlingsplan för att förstärka det svenskaspråket inom välfärdsområdets dagliga arbete, vilket är betydande för svenskans ställning inom Varha.

– Språkprogrammet är ett viktigt verktyg då det beskriver hur de språkliga rättigheterna ska förverkligas i praktiken. Det lyfter upp strukturer men även konkreta åtgärder såsom språktillägg, möjlighet till språkkurser och språkambassadörer i vården, säger nationalspråksnämndens ordförande Regina Koskinen.

Under fullmäktigemötet förra onsdagen 14.6 godkände fullmäktige ett ramavtal för samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena. Då vårdreformen genomfördes fick alla välfärdsområden ett specialuppdrag, Egentliga Finlands har varit att utarbeta detta avtal. Avtalet är ett i lagen beskrivet dokument som tvåspråkiga välfärdsområden emellan ska ingå, där det ska framgå hur välfärdsområdena ska samarbeta för att på bästa sätt kunna upprätthålla och erbjuda svenskspråkig service där det krävs specialkunnande.

– Vårt välfärdsområde har genomfört specialuppdraget med samarbetsavtal som ramavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena. När samtliga tvåspråkiga välfärdsområden har godkänt avtalet kan samarbetet inledas och då erbjuda vård på svenska även i mindre specialområden inom sjukvård, socialvård och specialomsorg, säger Koskinen. 

På tisdagen 20.6 hade styrelsen sitt sista möte innan sommar pausen inom beslutsfattandet tar vid. I höst kommer största frågan vara servicestrategin och förberedelserna för att börja utarbeta ett servicenätverk. I augusti drar arbetet igång igen, men innan dess vill SFP:s fullmäktigegrupp önska er alla en riktigt skön sommar!

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde

SFP i Helsingfors: Personalbristen måste ges allra högsta prioritet”

SFP kräver åtgärder för att lösa personalbristen, önskar analys av effekterna av regeringsprogrammet och lämnar in motion om trafiklösningar.

Läs föregående artikel

Viktigt att Raseborgs sjukhus och jour tryggas

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström och SFP:s styrelsemedlem i HUS sammanslutningens styrelse Karin Cederlöf besökte idag Raseborgs sjukhus. Wickström och Cederlöf träffade bl.a. Raseborgs sjukhus ansvariga läkare Fredrik Forsström. De diskuterade det aktuella läget vid Raseborgs sjukhus samt Västra Nylands välfärdsområdets servicestrategi och HUS budgetarbete.

Läs följande artikel