SFP i Helsingfors: SFP godkänner budgeten

På torsdagsmorgon presenteras Helsingfors budget för 2022 och SFP:s huvudförhandlare, stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala och gruppordförande Björn Månsson, lyfter upp många positiva aspekter med nästa års budget.

– Samförståndet om budgetförslaget mellan de fem partierna från höger till vänster bådar gott för det fortsatta samarbetet. Helsingfors bör inte styras med knappa majoriteter, utan med så bred konsensus som möjligt, fastslår SFP:s gruppordförande Björn Månsson.

Marcus Rantala tar fasta på två punkter i budgeten som förbättrar situationen för fostrans- och utbildningssektorns finansiering.

-Utbildningssektorn får de resurser som den behöver för bastjänsterna, men också för att utveckla servicen. Speciellt viktigt blir det nu att sätta fokus på hur vi kan garantera en plats inom småbarnspedagogiken till alla Helsingforsbarn som behöver en plats. Vi vet att bristen på personal är enorm och det riskerar stadens lagstadgade tjänster. Extra utsatt och sårbar är den svenska sidan och vi vet och utgår från att sektorn nu gör allt den kan för att förbättra personalsituationen. Vi får inte vara tillbaka i den situationen där staden inte kunde erbjuda en svensk plats till alla de som behöver det. Det skulle vara ett stort misslyckande, säger Rantala.

Han tillägger att en av de viktigaste punkterna i den nya strategin var att förändra principerna för hur man fastställer de interna hyrorna i staden.

-Det har varit en ohållbar ekvation att nödvändiga renoveringar och nybyggen av skol- och daghemsbyggnader lett till att hyrorna stigit till en sådan nivå att det börjat påverka kvaliteten på undervisningen. Här ser man konkret hur strategin påverkat budgeten, säger Rantala.  

Rantala avslutar med att konstatera att corona kommer att påverka Helsingfors en lång tid framöver och även detta syns i budgeten.

-Social- och hälsovårdssektorn har en stor uppgift i att jobba bort köerna som coronan åstadkommit, inte minst inom tandvården. Men också andra viktiga helheter är viktiga att lyfta fram såsom de psykiatriska tjänsterna och tjänsterna för de äldre. Helsingfors måste också fortsätta sin aktiva intressebevakning gentemot staten för att bevaka stadens intressen nu när vårdreformen blir verklighet, avslutar Rantala.

Lönnfors: Kommunerna måste satsa på småbarnspedagogiken


Utmaningar i rekryteringen inom småbarnspedagogiken är påtaglig i många kommuner. Ingen ifrågasätter vikten av småbarnspedagogiken. Det finns vackra tal och branschen hyllas. Men verkligheten på gräsrotsnivån är allt svårare. SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors vill se satsningar på småbarnspedagogiken i kommunerna.

Läs föregående artikel

Anders Adlercreutz vill ha likvärdiga och ekvivalenta examina i Norden


Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz talade på Nordiska rådets session i Köpenhamn på onsdag. Han vill se likvärdiga och ekvivalenta examina i Norden.

Läs följande artikel