SFP i Helsingfors: Ted Urho vill jobba för ett fungerande och inkluderande Helsingfors

Ted Urho, 40, ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors för Svenska folkpartiet. Han är verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda, och jobbade innan det i tio år på Svenska Yle.

– Då jag i fem års tid gjorde morgonradio i huvudstadsregionen kom jag dagligen i kontakt med helsingforsare och deras problem, glädjeämnen och funderingar. I studion fick jag en unik inblick i vad som fungerar och vad som behöver utvecklas i staden, säger Urho.

Han har tre tema som han vill lägga särskild fokus på: språkmiljön, stadsmiljön och livsmiljön.

– Helsingfors ska vara en innovativ stad där alla kan förverkliga sig själv såsom de vill, en stad där infrastrukturen fungerar och en stad där svenskan har en naturlig plats i det offentliga rummet.

Urho lägger särskild vikt på att Helsingfors ska vara en stad som alla ryms i.

– Jag är själv både bilist, cyklist och fotgängare. I ett allt mer individualiserat samhälle är det viktigt att vi uppmärksammar varandra, och behandlar varandra väl i trafiken. Jag är för att flytta fordonstrafik under jorden, skapa klarare cykelvägar och utöka mängden bilfria zoner i centrum, säger han.

Urho bor i Femkanten med sin partner och är till utbildningen pedagogie kandidat.

Bergqvist: Vårdreformen måste prioritera gott ledarskap och jämlik vård!

På måndagen förde riksdagen remissdebatt om regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform. Riksdagsledamot och SFP:s viceordförande Sandra Bergqvist understöder regeringens lagförslag och poängterar att det behövs förändringar för att vi även i framtiden ska få så bra vård som möjligt, oberoende av var i Finland vi bor.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Allt bygger på en ökad sysselsättningsgrad – strukturella reformer behövs

Vi måste hålla ekonomin flytande och ta oss över svackan som orsakats av coronapandemin, underströk Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i riksdagens responsdebatt om budgeten för 2021.

Läs följande artikel