Bergqvist: Vårdreformen måste prioritera gott ledarskap och jämlik vård!

På måndagen förde riksdagen remissdebatt om regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform. Riksdagsledamot och SFP:s viceordförande Sandra Bergqvist understöder regeringens lagförslag och poängterar att det behövs förändringar för att vi även i framtiden ska få så bra vård som möjligt, oberoende av var i Finland vi bor.

– Vi behöver nu också fokusera på bättre ledarskap inom vården. Det här behövs för att locka fler att jobba inom vården, att ta tillvara den kompetens som finns och att få våra vårdare att orka och känna sig uppskattade. För att kunna erbjuda en god vård behövs kunnig personal och gott ledarskap, säger Bergqvist.

Målet med vårdreformen är en jämlik vård för alla och Bergqvist poängterar att vården inte behöver utformas exakt likadant i hela landet. Tillgången till vård måste ändå tryggas både i städer och på glesbygden. 

– Det är viktigt att det finns vårdtjänster i alla delar av landet. En kombination av digitala tjänster, nytänkande och vårdande händer kan till och med skapa nya möjligheter för alla, säger Bergqvist.

Rehn-Kivi: Vårdreformen är en satsning på välfärden

Riksdagen har idag fört remissdebatt om förslaget till reform av social- och hälsovården i Finland. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att reformen fortfarande behövs för att trygga fungerande vårdkedjor och för att patienten ska kunna få rätt vård i rätt tid.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Ted Urho vill jobba för ett fungerande och inkluderande Helsingfors

Ted Urho, 40, ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors för Svenska folkpartiet. Han är verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda, och jobbade innan det i tio år på Svenska Yle.

Läs följande artikel