SFP i Nyland: Östra kustbanan behövs!

Östra Nyland förtjänar en järnväg som gynnar hela regionen. Därför vill SFP i Nyland att Kommunikationsministeriet omprövar beslutet om att gå vidare med planeringen av Östbanan.

Om Kommunikationsministeriet håller fast vid sitt beslut om att gå vidare med Östbanan, som går från Helsingfors via flygfältet till Borgå och därifrån upp till Kouvola, blir bl.a. Lovisa utan tågförbindelse till huvudstadsregionen. SFP i Nylands kretsordförande Dan Johansson anser att Östra kustbanan via Lovisa och Kotka skulle vara det smartare alternativet.

Hela regionen i Östra Nyland skulle gynnas av den Östra kustbanan. Förbindelsen mellan den synnerligen viktiga exporthamnen i Kotka och huvudstadsregionen skulle bli snabbare och effektivare. Dessutom skulle Lovisa hamn och Nordsjö hamn kunna dra nytta av Östra kustbanan, säger Johansson.

Anna-Maja Henriksson, partiordförande och justitieminister, och Thomas Blomqvist, minister för jämställdhet och nordiskt samarbete, har konsekvent uttryckt sitt stöd för Östra kustbanan som skulle gå längs kusten genom Borgå, Lovisa och Kotka. Östra kustbanan skulle påverka utvecklingen av hela regionen i Östra Nyland på ett positivt sätt: både pendlingen till huvudstadsregionen och klimatet skulle gynnas. Dessutom skulle Östra kustbanan knyta nya orter till järnvägsnätet, och resultera i en betydelsefull ökning i arbetskraft. Resetiden mellan Helsingfors och Kotka, och Helsingfors och St. Petersburg, skulle förkortas – vilket är helt i linje med näringslivets utveckling.

SFP:s nyländska riksdagsledamöter: Mycket olyckligt om Lovisa blir utan tågförbindelse

Kommunikationsministeriet meddelade igår att planeringen gällande tågförbindelsen österut från Helsingfors kommer att gå vidare enligt planen för Östbanan, där rutten går via Borgå till Kouvola. Det innebär att Lovisa skulle bli utan tågförbindelse. SFP:s nyländska riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi är besvikna över beslutet.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Arbetet för Östra kustbanan fortsätter

Kommunikationsministeriet har meddelat att det fortsätter förhandla om en Östbana från Helsingfors via Borgå och Kouvola. SFP har stött alternativet Östra kustbanan, som skulle dras genom Borgå, Lovisa, Kotka och Luumäki.

Läs följande artikel