SFP i ÖSterbotten: Kronoby förtjänar ett fortsatt samarbete med Soite

Svenska folkpartiet i Österbotten anser att det är mycket viktigt att hitta en lösning för att Kronobys samarbete norrut kring vård-, brand- och räddningstjänster fortsätter.

– För oss är det självklart att verka för att få landskapsöverskridande vård till stånd för Kronobyborna. Kronoby hör till landskapet Österbotten men har haft sitt vårdsamarbete med Soite. Och det borde de kunna fortsätta med, säger kretsordförande för SFP i Österbotten Johanna Holmäng.

Landskapet Österbotten lyfts ofta fram som ett av de mest framgångsrika i landet. Det är ett resultat av mångårig satsning på samarbete över landskapsgränserna, samt mellan våra medlemskommuner. Österbotten är det enda landskapet med en välfungerande tvåspråkig servicestruktur.

– Med tydliga satsningar på svenskspråkig service har vi skapat och fortsätter skapa förutsättningar för ett välfungerande tvåspråkigt landskap. Andra stadiets yrkesutbildning på svenska är en av de mest framgångsrika i Finland. Att vara kvar i Österbottens landskap är för Kronobyborna den bästa garantin för en välfungerande service på svenska också i fortsättningen, säger Holmäng.

För tillfället är lagförslaget om social- och hälsovården på remissrunda i kommunerna med möjlighet att ge ett utlåtande om den. Tanken med själva vårdreformen är att erbjuda alla våra invånare jämlik vård.

Efter vårdlandskapsturnén som ministrarna Kiuru och Blomqvist gjorde i Österbotten och Mellersta Österbotten på tisdag (1.9) finns en klar linje som lyftes fram: Vårdreformen ska göra det bättre för invånarna, inte skrota välfungerande samarbeten och lösningar.

– SFP i Österbotten vill att lagen gör det möjligt för Kronobyborna att välja till vilket vårdlandskap de tillhör, antingen genom uppgörande av avtal över landskapsgränserna eller genom att formulera lagen så att de även i fortsättningen kan höra till landskapet Österbotten men får sin vård från ett annat vårdlandskap. En förutsättning för jämlik vård är att lyssna till Kronobys vilja och möjlighet att även i framtiden ha ett fungerande vårdsystem, avslutar Holmäng.

Torvalds: Nya viktiga beslut om Central Baltic-programmet

Att Central Baltic fortsätter som ett eget interregionalt program, och att havsgränser behandlas likvärdigt med landgränser under den kommande programperioden, är mycket goda nyheter för Finlands kustområden och Åland. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew)

Läs föregående artikel

Löfström: Temporärt lönestöd behövs för att slå vakt om finländsk sjöfart och sjöarbetsplatser under krisen.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Rederierna i Finland och Sjömansunionen har föreslagit ett temporärt lönestöd för att slå vakt om finländska arbetsplatser till sjöss då rederier lägger upp finländska fartyg och sätter in fartyg med utländsk flagg i stället.

Läs följande artikel