Torvalds: Nya viktiga beslut om Central Baltic-programmet

Att Central Baltic fortsätter som ett eget interregionalt program, och att havsgränser behandlas likvärdigt med landgränser under den kommande programperioden, är mycket goda nyheter för Finlands kustområden och Åland.
Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew)

Den nuvarande programperioden för Central Baltic, det gränsöverskridande samarbetsprogrammet för mellersta Östersjön, är inne på sin sluttamp. Perioden slutar formellt vid årsskiftet, men vissa projekt pågår under en övergångsperiod 2021.

Sedan 2014 har programmet, med finansiering om 135 miljoner euro från EU:s regionala utvecklingsfond, understött nästan 800 partnerorganisationer i 135 projekt.

Inför den kommande sju år  långa programperioden, 2021–2027, har det funnits flera farhågor.

EU-kommissionen föreslog 2018 dels att Central Baltic-programmet skulle införlivas som en del i det större interregionala Östersjöprogrammet, dels att projekt över havsgränser skulle missgynnas i förhållande till projekt över landgränser.

– Enligt kommissionens förslag skulle det ha krävts fasta förbindelser, som broar och tunnlar, över havsgränser för att de skulle kunna ingå i programmet, säger Nils Torvalds, som i januari 2019 i Europaparlamentet röstade för att havs- och landgränser skulle behandlas likvärdigt.

I måndags meddelade kommissionen att Central Baltic fortsätter som ett eget program 2021–2027, och att projekt över havsgränser utan fasta förbindelser kan ingå i den kommande programperioden.

– Beskedet är en mycket god nyhet för Finlands kustområden och Åland. De interregionala programmen, som är en hörnsten i den europeiska gemenskapen, möjliggör lokala lösningar och nya samarbeten, säger Nils Torvalds.

Central Baltic-programmet omfattar ett område med cirka 10 miljoner invånare i Finland och på Åland, i Sverige, i Estland och i Lettland.

– Vi behöver bredare nätverk och samarbeten, och regionernas gemensamma lobbande och arbetet i Europaparlamentet har nu möjliggjort en fortsättning. Vi är mycket glada, säger Ester Laurell, informatör för Central Baltic på Åland.

 

Budgeten för Central Baltic 2021–2027 är ännu inte bestämd.

Anna-Maja Henrikssons podcast är tillbaka från sommarpausen

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson släpper i dag nyaste avsnittet av sin podcast ”Bakom kulisserna”. Podcasten ger lyssnaren en unik inblick i regeringens arbete. I dagens avsnitt ger Henriksson sin syn på coronakrisen, sysselsättningsläget och de kommande budgetförhandlingarna.

Läs föregående artikel

SFP i ÖSterbotten: Kronoby förtjänar ett fortsatt samarbete med Soite

Svenska folkpartiet i Österbotten anser att det är mycket viktigt att hitta en lösning för att Kronobys samarbete norrut kring vård-, brand- och räddningstjänster fortsätter.

Läs följande artikel