SFP i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023 på sitt sammanträde på onsdag kväll. Nomineringsgruppens ordförande Sven Jerkku är väldigt nöjd med kandidatnomineringen hittills.

– De tretton kandidater som vi har i dagsläget bildar tillsammans en väldigt stark lista inför vårens riksdagsval. Våra kandidater bidrar med otrolig sakkunskap och besitter alla en förmåga att samarbeta brett genom sina olika nätverk och sina politiska uppdrag. De tre som nominerades ikväll har alla olika profiler som breddar listan och bidrar till att alla väljare ska kunna hitta sin egen kandidat, säger Jerkku. 

 

De nominerade kandidaterna är: 

Ida-Marie Jungell

Ida-Marie Jungell är 29 år, bosatt i Jakobstad och utbildad samhällspedagog. Hon arbetar som centrumutvecklare och driver egna företag. På fritiden är hon engagerad i kultur och idrott.. Hon har varit med i politiken sedan 2017 och sitter nu i både stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Jakobstad.

– Finland har alltid varit ett starkt land när det kommer till företagande och utbildning, och det vill jag arbeta för att vi även i fortsättningen är. Vi behöver också se till att ungas röster hörs när stora beslut tas. Jag vill vara de ungas röst, och jobba för ett enat och starkt Österbotten, säger Jungell. 

Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi är hemma från Vasa och arbetar som sjukskötare på Vasa centralsjukhus. Hon är viceordförande i Svenska kvinnoförbundet och innehar också flera förtroendeuppdrag inom Vasa stad och Österbottens välfärdsområde. 

– Mitt Finland kommer alltid att stå för frihet, jämlikhet och demokrati. Ett välfungerande samhälle med demokratiska värderingar kännetecknas av jämställdhet, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Men det kommer inte av sig själv. Vi behöver engagera oss och stå upp för dessa värderingar varje dag, därför ställer jag upp i riksdagsvalet, säger Mahdi. 

Frans Villanen

Frans Villanen är 27 år och bosatt i Vasa. Han är pedagogie magister till utbildningen och kan snart även titulera sig politices magister. Han arbetar till vardags som projektledare inom marknadsföring. Han är fullmäktige- och stadsstyrelseledamot i Vasa stad och brinner för frågor som berör barn, unga och framtiden. På fritiden håller han på med idrott i olika former.

– Vi lever i en tid där allt färre barn föds och befolkningen blir allt äldre. Därför är det extra viktigt att vi redan idag satsar på morgondagens arbetskraft; barn, unga och studerande. Jag kommer att jobba för ett välmående Finland där vi satsar på unga, där utbildningen ges tillräckliga resurser, där arbete belönas och där våra företag mår bra. I mig får Österbotten en pålitlig röst för framtiden, säger Villanen.

 

De kandidater som tidigare nominerats är: Rainer Bystedt, Steven Frostdahl, Anna-Maja Henriksson, Johanna Holmäng, Christoffer Ingo, Anders Norrback, Mikko Ollikainen, Joacim Sandbacka, Sari Somppi och Joakim Strand.

Torvalds: Äntligen ett steg mot att ta på allvar den kritiska infrastrukturens sårbarhet

De senaste sabotagen av kritisk infrastruktur i Europa har utan tvekan visat EU:s sårbarhet att stå robust mot utländska hot.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finlands välfärdsområde vill se en hållbar ekonomi inom hela välfärdsområdet

På fullmäktigemötet 23.11 i Egentliga Finlands välfärdsområde togs beslut angående klient- och patientavgifterna. Fullmäktige beslöt att befria frontveteraner, krigsinvalider och minröjare samt personer som får garantipension eller utkomststöd från hälsocentralsavgiften. Därtill befrias frontveteraner, krigsinvalider och minröjare också från jour- och poliklinikavgifter vid ÅUCS. Som tillägg till beslutsförslaget valde fullmäktige att även befria de personer som får närståendevård från klientavgifter under de lagstadgade lediga dagar i månaden som närståendevårdaren har rätt till.

Läs följande artikel