SFP i Egentliga Finlands välfärdsområde vill se en hållbar ekonomi inom hela välfärdsområdet

På fullmäktigemötet 23.11 i Egentliga Finlands välfärdsområde togs beslut angående klient- och patientavgifterna. Fullmäktige beslöt att befria frontveteraner, krigsinvalider och minröjare samt personer som får garantipension eller utkomststöd från hälsocentralsavgiften. Därtill befrias frontveteraner, krigsinvalider och minröjare också från jour- och poliklinikavgifter vid ÅUCS. Som tillägg till beslutsförslaget valde fullmäktige att även befria de personer som får närståendevård från klientavgifter under de lagstadgade lediga dagar i månaden som närståendevårdaren har rätt till.

SFP:s fullmäktigegrupp vill ta ansvar för välfärdsområdets ekonomi och röstade för beslutförslaget med tillägget att även befria närståendevårdade från klientavgifter. Att befria ytterligare patient- och klientgrupper från dessa avgifter skulle betyda märkbara ekonomiska förluster för välfärdsområdet, vilket i sin tur onekligen skulle leda till nedskärningar av servicen, något som SFP-gruppen inte vill se hända.

– Alla förtroendevalda inom fullmäktige borde bära det ekonomiska ansvaret, och därför är jag nog är rätt förvånad över förslaget att befria alla invånare från grundavgifterna. Det är tyvärr fullständigt omöjligt att erbjuda gratis service för alla, trots att vi så gärna skulle ha det så. Vår grupp vill arbeta för en hållbar ekonomi så att vi i framtiden har tillräckliga ekonomiska resurser för att producera högklassig social- och hälsovård i hela Egentliga Finland. Med kvällens beslut kan vi nu erbjuda mer jämlika avgifter inom hela välfärdsområdet. Alla invånare har samma utgångsläge. Så har det inte varit tidigare, eftersom avgifterna har varierat beroende på var man är bosatt, säger gruppordförande Åsa Gustafsson.

En vattendelare under fullmäktigemötet var huruvida studerande ska ha rätt till avgiftsfri hälsovård i välfärdsområdet. Här vill SFP:s fullmäktigegrupp istället att staten ska satsa mera resurser på studenthälsan, som omfattar dem som studerar på högskolenivå och på studerandehälsovården för dem som studerar på andra stadiet. Det tidiga ingripandet och förebyggande arbetet ska ske av yrkeskunniga personer inom studerandehälsovården, som ju redan har en kontakt till den unga personen.

– Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS som upprätthåller studenthälsan ska bära ansvaret för sin service. Studerandena behöver olika former av hälsovård och de bör få smidigt tid till en hälsovårdare eller läkare då de har behov av vård. Ifall vi erbjöd gratis primärhälsovård till alla studerande inom välfärdsområdet, skulle vi ju avskaffa SHVS verksamhet. Välbefinnandet och hälsan för varje ung studerande är viktiga för oss och vi vill arbeta för en högklassig hälsovård även i framtiden. Vi vill dessutom se satsningar på elevvården som nu övergår från kommunerna till välfärdsområdet, säger Åsa Gustafsson.

 

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde

 

SFP i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023 på sitt sammanträde på onsdag kväll. Nomineringsgruppens ordförande Sven Jerkku är väldigt nöjd med kandidatnomineringen hittills.

Läs föregående artikel

Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot jämställdhet och folkhälsa

Idag uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att minska på våldet mot kvinnor är en viktig målsättning. Regeringen och Svenska folkpartiets ministergrupp har aktivt jobbat med åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor och könsbaserat våld.

Läs följande artikel