SFP i Sibbo: Bildningsutskottets ordförande byts

Med anledning av att Sibbos bildningsutskottsordförande Antti Skogster har meddelat om kandidatur i kommunalvalet för Samlingspartiet, vill SFP i Sibbos lokalavdelning och fullmäktigegrupp understryka att Skogster inte längre representerar SFP i Sibbo.

Skogster har fått besked att han inte kan delta i SFP:s fullmäktigegrupps arbete och enligt överenskommelse lämnar Skogster sin post som bildningsutskottets ordförande. SFP:s fullmäktigegrupp har valt att därmed inte föra en omröstning om bildningsutskottets förtroende till fullmäktige, i och med att det inte heller skulle försnabba processen. Skogsters agerande som bildningsutskottets ordförande, och alla de beslut han tar innan han avgår från posten, sker i rollen som Samlingspartiets representant.  

Ordförandeposten i bildningsutskottet är viktig för SFP och ett resultat av hela partiets goda valresultat i Sibbo i förra kommunalvalet. För SFP är det helt grundläggande att denna post innehas av en person som omfattar partiets politik och värderingar. SFP i Sibbo vill påminna om att gott samarbete behövs även i fortsättningen mellan de olika partierna i Sibbo.  

Ollikainen: Coronaåret ändrar på utbildningssektorn

Den utbildningspolitiska redogörelsen, som publicerades idag, kunde inte ha kommit lägligare – av många olika orsaker. Det anser Mikko Ollikainen, SFP:s medlem i riksdagens kulturutskott. Senast gjordes en motsvarande nationell redogörelse för 15 år sedan.

Läs föregående artikel

Henriksson vill fortsätta leda SFP

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till partiordförande på partidagen 29-30.5.2021.

Läs följande artikel