SFP i S:t Karins nominerade sina första fyra kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i S:t Karins har nominerat sina första fyra kandidater till kommunalvalet 2021 på styrelsemötet den 8.10.

De nominerade är Åsa Gustafsson, Charlotta Häggblom, Jouni Marttila och Ulf Sourander.

SFP i S:t Karins målsättning är att öka på fullmäktigeplatserna och att få representanter till de olika nämnderna på basen av ett gott röstresultat. Partiet har ett valförbund i kommunalvalet med Centern och Kristdemokraterna. I det senaste valet fick SFP 573 röster i S:t Karins.

– Den kommande valperioden kommer att vara utmanade med tanke på stadens ekonomi. Vi har ett stort investeringsbehov, men det är nödvändigt för vi behöver nya utrymmen för både skola och dagvård. Vi vill vara med och arbeta för en hållbar ekonomi, men även vara med och satsa på den sociala servicen, säger Åsa Gustafsson.

– Inom de kommande fyra åren är det speciellt viktigt att SFP finns med i stadens beslutsfattande, redan med tanke på att svenska skolans elevantal ökar och behovet av ett eget högstadium ökar varje år, säger Jouni Marttila.

– Vi vill arbeta för att staden fortsättningsvis är en föregångare i hela regionen. Vi vill stöda och hjälpa företagare som redan finns inom staden, men möjliggöra att även nya hittar sin plats här. Coronapandemin har orsakat hos stadens invånare arbetslöshet, permitteringar, konkurser m.m. Vi beslutsfattare måste arbeta ännu bättre på olika nivåer, gäller det sedan stöd för familjer eller företag. Varje människa och företagare ska känna att deras hemstad gör allt för att det ska bli bättre tider, tillägger Gustafsson.

Lokalavdelningens styrelse nominerar de följande kandidaterna i november.

Bergqvist: Färjetrafiken får mer pengar

Under riksdagens budgetdebatt på fredagen var SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist mycket glad över att anslaget för landsvägsfärjorna föreslås öka med en miljon euro för år 2021.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Budgeten för 2021 satsar på dem som nu mest behöver hjälp

Riksdagen påbörjade denna vecka remissdebatten om regeringens budgetförslag för år 2021. I sitt anförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) vikten av den förebyggande verksamheten inom social- och hälsovården.

Läs följande artikel