Bergqvist: Färjetrafiken får mer pengar

Under riksdagens budgetdebatt på fredagen var SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist mycket glad över att anslaget för landsvägsfärjorna föreslås öka med en miljon euro för år 2021.

Det här är viktigt för att kunna trygga att färjetrafiken kan fortsätta på minst nuvarande nivå – och helst lite bättre, säger Bergqvist.

Medlen i budgeten ska användas till att förbättra förutsättningarna för näringslivet och pendlingstrafiken samt öka trafiksäkerheten och den dagliga framkomligheten.

För oss i skärgården är färjorna vår livsnerv. Då den dagliga trafiken för arbetspendling, skoltransporter och varutransporter fungerar smidigt ges också vi samma grundförutsättningar som man har på fastlandet, säger Bergqvist.

Torvalds: Europaparlamentets ambitiösa klimatlag sänder en stark signal till EU:s medlemsländer

Europaparlamentet har nu antagit sin position om EU:s kommande klimatlag. Ambitionshöjningen sänder en tydlig signal till EU:s medlemsländer inför de kommande förhandlingarna med rådet och kommissionen – Parlamentet har nu pekat ut en både ambitiös och realistisk väg till klimatneutralitet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

SFP i S:t Karins nominerade sina första fyra kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i S:t Karins har nominerat sina första fyra kandidater till kommunalvalet 2021 på styrelsemötet den 8.10.

Läs följande artikel