SFP nominerade sina första kommunalvalskandidater i Lahtis, Riihimäki och Tavastehus

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Tavastland har nominerat sina första kommunalvalskandidater. Kandidaterna är Pia Tyyskä och Sara Ikävalko från Lahtis, Nikolai Ylirotu från Riihimäki och Petteri Kaleva från Tavastehus.

– Vi är glada att det igen finns kandidater i Tavastland. Vi gör även samtidigt historia. Partiet har inte haft tidigare kandidater i Riihimäki eller i Tavastehus och  i Lahtis senast på 80- och 90 talet. I förra riksdagsvalet såg vi klart att det finns efterfrågan på vår politik runt om i Tavastland. Vi har nu nominerat våra första fyra kandidater och det kommer säkert flera, säger SFP i Tavastlands ordförande Pia Tyyskä.

– Lahtis är en bra stad men vi kan göra den ännu bättre. Staden tillhör invånarna. Vi måste satsa mera på att ta med stadsborna i stadsplaneringen. När vi tar stadsbornas önskemål i beaktande bidrar vi även till ökat välmående. Kulturen kan även bidra till ökat välmående. Dessa är några av de ärenden jag vill vara med och påverka under den kommande valperioden i vårt Lahtis, säger Sara Ikävalko.

I Tavastehus bor över 300 svenskspråkiga och vi kan även erbjuda småbarnspedagogik på svenska. Jag gjorde redan i tidigt skede ett beslut att jag vill vara med i kommande kommunalval. Jag vill erbjuda väljarna ett äkta liberalt alternativ. I Tavastehus har det inte tidigare varit möjligt att rösta på SFP. Till våra grundvärderingar hör en ansvarsfull ekonomisk politik var den enskilda människan står i fokus. SFP är känt för sin samarbetsförmåga och nu behövs det i Tavastehus, säger Petteri Kaleva.

Riihimäki är en människonära liten stad var servicen är nära invånarna. I staden finns en aktiv kulturverksamhet som står inför stora utmaningar på grund av ekonomin. Det ekonomiska läget och dess utmaningar reflekteras även på annan service, speciellt på utbildningen. Den kommande fullmäktigeperioden kommer att vara utmanande och besluten svåra. För egen del vill jag vara med och påverka att även under svåra tider behåller vi stadens karaktär och livskraft, säger Nikolai Ylirotu. 

 

Svenska folkpartiet har senast haft kommunalvalskandidater i Lahtis 1984 och 1996. Partiets understöd har varit stigande i alla nationella val såsom EU- och presidentvalet. I det senaste riksdagsvalet 2019 nominerade partiet för första gången kandidater i Tavastlands valkrets.

SFP i Helsingfors: SFP vill främja trivsamheten i parkerna

SFP:s gruppmotion om åtgärder för att främja trivseln i stadens parker och på andra allmänna områden godkändes på onsdagskvällen i Helsingfors stadsfullmäktige. Större sopkärl utlovas, liksom fler allmänna toaletter.

Läs föregående artikel

Bergqvist glad över bemanningsstöd till finskflaggade fartyg

Riksdagen har idag godkänt regeringens lagförslag om ett temporärt stöd till sjöfarten till följd av coronapandemin. Riksdagsledamot från Egentliga Finland och medlem i kommunikationsutskottet Sandra Bergqvist är glad över beslutet.

Läs följande artikel