SFP i Helsingfors: SFP vill främja trivsamheten i parkerna

SFP:s gruppmotion om åtgärder för att främja trivseln i stadens parker och på andra allmänna områden godkändes på onsdagskvällen i Helsingfors stadsfullmäktige. Större sopkärl utlovas, liksom fler allmänna toaletter.

Coronaepidemin har i år ökat behoven både av tillräckligt stora sopkärl och av toaletter, då stadsborna tillbringar allt mer tid utomhus. Därför är det välkommet att bristerna nu åtgärdas, säger SFP:s gruppordförande Björn Månsson.

SFP-gruppen fick också igenom en hemställningskläm om en utredning av möjligheterna att sopkärlen i framtiden ska möjliggöra sopsortering, för i första hand glas, papp, plast, metall, bioavfall, blandavfall och returförpackningar. Detta kommer dock att dröja, eftersom transporten av sorterade sopor från parker och andra allmänna områden är utmanande, men stadsfullmäktige markerade att detta är målet.

Blomqvist och Westerholm: Alla har rätt till ett liv fritt från våld

Idag är det internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Bland EU-länderna är Finland det land där kvinnor är näst mest utsatta för våld.

Läs föregående artikel

SFP nominerade sina första kommunalvalskandidater i Lahtis, Riihimäki och Tavastehus

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Tavastland har nominerat sina första kommunalvalskandidater. Kandidaterna är Pia Tyyskä och Sara Ikävalko från Lahtis, Nikolai Ylirotu från Riihimäki och Petteri Kaleva från Tavastehus.

Läs följande artikel