SFP och Samlingspartiet har ingått valförbund i Päijänne Tavastland

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet i Finland (SFP) har ingått valförbund i Päijänne Tavastland inför välfärdsområdesvalet i januari 2022.

Partierna kommer att tillsammans ställa upp en full kandidatlista med 86 kandidater. SFP ställer upp 3 kandidater och Samlingspartiet ca 83 kandidater.

– Valförbundet stöder det borgerliga samarbetet och båda partiernas målsättningar i välfärdsområdesvalet. För partierna i valförbundet är det viktigt att servicen arrangeras så att människorna får vård och omsorg då när de behöver det. Ingen blir friskare av att köa eller med hjälp av administrativa konstellationer. För partierna är det viktigt att servicen även i fortsättningen kan produceras av den privata och tredjesektorn, vid sidan av den offentliga. I Finland finns det tusentals ensamföretagare, företag och samfund som producerar vård- och omsorgs och stödtjänster, säger Samlingspartiet i Tavastlands ordförande Miia Antin.

– Det nya välfärdsområdesfullmäktiges uppgift är att besluta om “nära dig” social- och hälsovårdstjänster som vi alla har behov av, i livets olika skeden. Vi bör nu informera väljarna, för att så många som möjligt använder sin rösträtt i valet i januari 2022, säger SFP i Tavastlands ordförande Pia Tyyskä.

SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Östra Nyland välfärdsområde

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat ytterligare kandidater till Östra Nylands välfärdsområde. Hittills har 42 kandidater nominerats till välfärdsområdesvalet i Östra Nyland. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

Läs föregående artikel

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet i Österbottens kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte tisdag 26.10. På mötet nominerades 67 kandidater till välfärdsområdesvalet.

Läs följande artikel