Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet i Österbottens kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte tisdag 26.10. På mötet nominerades 67 kandidater till välfärdsområdesvalet.

– Jag är glad att vi redan i det här skedet kan nominera så här många kandidater till välfärdsområdesvalet. På listan har vi både nya och mer erfarna politiker som representerar en bredd vad gäller kompetensområden, ålder, kön och hemort. Vi har en kandidatlista som vi kan vara stolta över, säger SFP i Österbottens ordförande Johanna Holmäng.

I välfärdsområdesvalet väljer vi vem som ska fatta beslut som rör din vård och omsorg. För SFP är det viktigt att vi också i framtiden ska leva i ett tryggt samhälle där vården finns nära dig.   

Det gläder mig att vi i Österbotten haft stort intresse att kandidera i det här valet. Det är ett alldeles nytt val och vi har nu en historisk chans att bygga upp en helt ny nivå av beslutsfattande, säger Holmäng.

Kandidatlistan kommer att kompletteras under hösten och SFP kommer gå till val med full kandidatlista i Österbottens välfärdsområde. Klara kandidatansökningar lämnas in till välfärdsområdesvalnämnden den 14 december 2021.

 

Ahlbäck Jenni, sjukskötare, Korsholm

Ahlnäs Anna-Lena, klinisk avancerad sjukskötare, Vasa

Antfolk Henrik, landsbygdsföretagare, Kristinestad

Backull Ann-Britt, sjukskötare, Vörå

Bondén Miriam, äldre konstapel, Kaskö

Borg Johanna, sjukskötare, Närpes

Broman Samuel, företagare, Korsholm

Brännkärr-Friberg Nina, master of engineering, Jakobstad

Bystedt Rainer, företagare, Vörå

Ehnström Patrik, läkare, Vasa

Erickson Sture, pensionär, Vasa

Fagerström Lisbeth, professor i vårdvetenskap, Vasa

Forsblom Greger, verksamhetsledare, Pedersöre

Forsén Marja, teckenspråkstolk, Närpes

Forth-Snellman Åsa-Britt, avdelningsskötare, Korsholm

Frantz Hans, pol. lic., Vasa

Fredman Mikael, f.d. koncernchef, Korsholm

Frostdahl Steven, informationschef, Nykarleby

Gädda Mikael, politices magister, Korsholm

Haldin Annica, magister i hälsokunskap, Jakobstad

Hautala Rasmus, expert i cirkulär ekonomi, Vasa

Heir Kjell, förvaltnings- och personaldirektör, Vörå

Hellström Matilda, röntgenskötarstuderande, Vasa

Hemming Heidi, närvårdare, Malax

Holmäng Johanna, barnmorska, Pedersöre

Högström Sandra, sjukskötare, Vasa

Jusslin Gunilla, pensionär, Vörå

Juthborg Johanna, hemserviceledare, Korsnäs

Kjellman Rebecca, röntgenskötare, Korsholm

Kullas Johan, företagare, Vasa

Källberg Birgitta, lektor, Kronoby

Lindberg Marja, universitetslärare, Kristinestad

Lindgren Hans-Erik, pensionär, Kronoby

Lindqvist Hans-Erik, forstmästare, pensionär, Närpes

Lithén Carola, pedagogie magister, Korsholm

Mahdi Ramieza, sjukskötare, integrationskonsult, Vasa

Mattus Rasmus, studerande, Vörå

Nedergård Kenth, ekonomie magister, Korsholm

Nyholm Steve, ekobonde, Nykarleby

Nylund Lars-Erik, företagare, Korsnäs

Näs Katarina, läkare, Jakobstad

Ollikainen Mikko, riksdagsledamot, Malax

Palm Maria, ekonomichef, Nykarleby

Peltorinne-Cederström Pauliina, företagsrådgivare, Nykarleby

Ray Jan, försäljare, Larsmo

Ragnäs Patrick, ombudsman, Kristinestad

Rodas Margareta, sjukskötare, Korsholm

Salovaara-Kero Anne, direktör, Vasa

Sandbacka Joacim, regionchef, Kronoby

Sirén-Aura Monica, administrativ föreståndare, Vasa

Sjöskog Lina, studerande i hälsovetenskaper, Pedersöre

Sjöskog Niclas, jordbrukare, Pedersöre

Sjöström Roberth, ingenjör, diploming. studerande, Närpes

Smeds Johanna, närvårdare, Korsholm

Somppi Sari, magister i psykologi, regiondirektör, Vasa

Strand Joakim, riksdagsledamot, Vasa

Strömsholm Eva-Maria, sjuskötare, Vasa

Sund Rolf, beredskapschef, Korsholm

Suomela Nadja, utbildningsledare, Korsholm 

Svedjebäck Kalle, stationsmästare, Närpes 

Tokou Maria, kanslisti, Kronoby

Vikström Kenth, överläkare, Pedersöre 

Villanen Frans, studerande, Vasa 

West Markus, journalist, Malax 

West Mia, sjukskötare, Malax 

Willman Gösta, kommunalråd, Nykarleby

Yli-Pelkola Kim, biträdande avdelningsskötare, Jakobstad

 

SFP och Samlingspartiet har ingått valförbund i Päijänne Tavastland

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet i Finland (SFP) har ingått valförbund i Päijänne Tavastland inför välfärdsområdesvalet i januari 2022.

Läs föregående artikel

Biaudet: Migration och mänskliga rättigheter oskiljaktiga i EU

– Migrationen påverkar många faktorer som anknyter till välfärden och tryggheten i samhället, underströk Eva Biaudet i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i debatten om statsrådets EU-redogörelsen på onsdag.

Läs följande artikel