SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Kymmenedalen inför välfärdsområdesvalet 2022

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Kymmenedalen inför välfärdsomrpdesvalet 2022

I välfärdsområdesvalet i januari väljs för varje välfärdsområde ett välfärdsområdesfullmäktige som svarar för beslutsfattandet gällande social- och hälsovården, samt räddningsväsendet på det egna området från och med mars 2022. De första värfärdsområdesfullmäktigen fastställer hur det kommande välfärdsområdet uppbyggs, dess ledningssystem och hur tjänster som är viktiga för varje finländare kommer att organiseras i framtiden.

– Ett valförbund med SFP kändes naturligt. Vårt gemensamma mål är att människan ska få social- och hälsovård precis då det behövs. Räddningsverksamheterska vara en sömlös del av välfärdstjänsterna, varmed vi kräver att avtalsbrandkårernas finansierings- och verksamhetsvillkor tryggas. Då ekonomin är i skick räcker pengarna även till välfärdstjänster av hög kvalitet, säger Jussi Virsunen, ordförande för Samlingspartiet i Sydöstra Finland.

– Social- och hälsovårdsreformen är en av de största reformerna sedan Finlands självständighet. Välfärdsområdets högsta beslutande organ, välfärdsområdesfullmäktige, väljs 23.1.2022. SFP har ett gott samarbete med Samlingspartiet i olika kommuner i Kymmenedalen. Vi strävar även i fortsättningen efter ett säkert, långsiktigt, samt ett så flexibelt ochmänniskocentrerat samarbete som möjligt inom politiken, näringslivet och trejde sektorns aktörer i hela Kymmenedalen. Vi vill även att tjänster ska finnas nära dig, säger SFP:s kretsordförande Johan Bardy.

Biaudet: Alla bör ha rätt att definiera sitt juridiska kön

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) deltog idag i plenumdiskussionen om medborgarinitiativet Oikeus olla – Rätt att vara, som handlar om reformen av translagen.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiets kretsstyrelse nominerade 18 nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Sammanlagt har nu 64 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

Läs följande artikel