Biaudet: Alla bör ha rätt att definiera sitt juridiska kön

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) deltog idag i plenumdiskussionen om medborgarinitiativet Oikeus olla – Rätt att vara, som handlar om reformen av translagen.

– Idag är vi mycket mer medvetna om mänskliga rättigheter, sexuella minoriteters rättigheter och transpersoners behov av att få vård redan som unga. Alla bör ha rätt att definiera sitt juridiska kön, säger Eva Biaudet.

Upplevelsen om att ha fötts med fel kön kan vara speciellt utmanande för en ung transperson under tonåren då kroppen synligt utvecklas för hen till fel kön.

– Vi vet idag, att detta livsskede kan vara väldigt svårt för den unga personens mentala hälsa och kan även leda till självskadebeteende. Samhällets uppgift är att stödja var och en av oss att leva ett gott liv, sådana som vi är. Vi bör aktivt sträva till att avskaffa diskriminerande lagstiftning. Detta förutsätter att lagstiftaren fördjupar sig i sexuella minoriteters ställning och rättigheter, säger Eva Biaudet.

Eva Biaudet fortsätter med att konstatera, att vi behöver en ny translag där man i första hand utgår från barnets bästa. 

– I detta sammanhang innebär barnets bästa, att barnets vilja hörs. Vi behöver en lag, där unga som fyllt 15 år har en självständig rätt att definiera sitt juridiska kön, och där yngre kan med sina föräldrars eller förmyndares samtycke definiera sitt kön.

Månsson och Rantala välkomnar beslut om stadens tvåspråkiga logotyp

Ett klart steg framåt. Så beskriver SFP:s gruppordförande Björn Månsson, som också leder stadens tvåspråkighetskommitté, och stadsstyrelsemedlemmen Marcus Rantala Helsingfors stadsstyrelses beslut på måndagskvällen om att betona bruket av stadens tvåspråkiga logotyp och om att svenskan bör finnas med i all information som primärt betjänar kommuninvånarna och en tvåspråkig publik.

Läs föregående artikel

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Kymmenedalen inför välfärdsområdesvalet 2022

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Kymmenedalen inför välfärdsomrpdesvalet 2022

Läs följande artikel