SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Mellersta Österbotten

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Mellersta Österbotten inför välfärdsområdesvalet i januari 2022. Partierna publicerade de första kandidaterna på onsdagen den 17 november. Valförbundet strävar efter att ställa upp full lista, vilket innebär 73 kandidater. SFP har nominerat alla sina tretton kandidater och Samlingspartiet har nominerat 23 kandidater.

I välfärdsområdesvalet i januari väljs fullmäktige för de nya välfärdsområdena. Dessa kommer att ha hand om social- och hälsovården och brand- och räddningsverksamheten på sina egna områden från och med mars 2022. Det nya fullmäktige kommer att bygga upp det nya välfärdsområdet, hur dess organisation det har och hur servicen kommer ordnas i framtiden. 

– Samlingspartiet kändes som en naturlig samarbetspartner för ett valförbund i välfärdsområdesvalet. För båda parter är det viktigt att tillgången på vård och omsorg i fortsättningen skall vara smidig och att människor enkelt skall få tillgång till den vård man behöver. I vårt välfärdsområde är det också viktigt att säkra tillgången på vård på båda språken och här behöver vi tillsammans värna om att också den svenska utvecklingen fungerar som den ska. Som ett komplement till den offentliga vården behöver vi också både den privata, samt tredje sektorn för att kunna utveckla en framtida social- och hälsovård på bästa sätt, säger SFP i Karlebys ordförande Camilla Wikman

– Genom valförbund vill vi stärka partiernas position inom välfärdsområdet. Samarbetet mellan Samlingspartiet och SFP har alltid varit gott. Vi vill  göra det framtida välfärdsområdet så bra och funktionellt som möjligt. För att uppnå detta måste samarbetet mellan social- och hälsovården samt räddningsväsendet fungera . Det är viktigt för oss att räddningsväsendets ställning är stark även när man bygger välfärdsområdet, säger Jesse Luhtala, Samlingspartiets ordförande i Österbotten.

Fler nomineringar till Vanda och Kervo välfärdsområde

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat fyra nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Vanda och Kervo. Sammanlagt har nu 9 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten nominerade fler kandidater till välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsstyrelsemöte tisdagen den 16 november. På mötet nominerades fler kandidater till välfärdsområdesvalet. SFP har tidigare nominerat 67 kandidater i Österbottens välfärdsområde och kompletterade nu sin lista med sex nya kandidater. Det innebär att SFP går till val med full lista i Österbotten.

Läs följande artikel