SFP i Österbotten nominerade fler kandidater till välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsstyrelsemöte tisdagen den 16 november. På mötet nominerades fler kandidater till välfärdsområdesvalet. SFP har tidigare nominerat 67 kandidater i Österbottens välfärdsområde och kompletterade nu sin lista med sex nya kandidater. Det innebär att SFP går till val med full lista i Österbotten.

– Vi har en stor bredd gällande kompetens och mycket kunniga kandidater på vår lista. Jag är mycket stolt över de kandidater som vi presenterar till välfärdsområdesvalet, säger SFP i Österbottens kretsordförande Johanna Holmäng.

SFP nominerade samtidigt sina tretton kandidater till välfärdsområdesvalet i Mellersta Österbottens välfärdsområdet. Där har SFP ingått valförbund med Samlingspartiet. 

– I Mellersta Österbotten är det viktigt att SFP finns representerade i det nya välfärdsområdets fullmäktige för att kunna arbeta för att man också i framtiden ska få vård på svenska. I det här valet väljer vi vem som ska fatta beslut gällande din vård och omsorg och för SFP är det viktigt att alla ska bemötas väl och ha tillgång till vård och service, på sitt eget modersmål, nära dig.

 

Kandidater för SFP i Österbottens välfärdsområde som nominerades 16.11.2021:

Niclas Dahl, försäljningschef, Jakobstad

Marcus Suojoki, pensionär, Jakobstad

Ida-Marie Jungell, verksamhetsledare, Jakobstad

Erik Nyberg, flygledare, Jakobstad

Gun Granlund, pensionerad språklärare, Närpes

Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo

 

Kandidater för SFP i Mellersta Österbottens välfärdsområde som nominerades 16.11.2021:

Marlen Timonen, skattesekreterare, Karleby

Hans Snellman, överkomissare, Karleby

Mats Brandt, agrolog, Karleby

Nancy Bäck, lektor, Karleby

Lisa Ström, daghemsförståndare, Karleby

Ina Mattila, sekreterare, Karleby

Leif Jakobsson, pensionär, Karleby

Joakim Honga, ingenjör, Karleby

Mats Silvander, företagare, Karleby

Magnus Björkgren, doktor i hälosekonomi, Karleby

Margita Lukkarinen, pensionär, Karleby

Anders Nyberg, pensionär, Karleby

Natalie Storbacka-Koivunen, ekonomie magister, Karleby

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Mellersta Österbotten

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Mellersta Österbotten inför välfärdsområdesvalet i januari 2022. Partierna publicerade de första kandidaterna på onsdagen den 17 november. Valförbundet strävar efter att ställa upp full lista, vilket innebär 73 kandidater. SFP har nominerat alla sina tretton kandidater och Samlingspartiet har nominerat 23 kandidater.

Läs föregående artikel

Henriksson: Äntligen utbildas brandmän på svenska igen

Regeringen har idag i samband med behandlingen av kompletterande budgetpropositionen föreslagit för riksdagen att 1,6 miljoner euro riktas till svenskspråkig räddningsutbildning.

Läs följande artikel