SFP och SU i Helsingfors nominerar kommunalvalskandidater

Inom Helsingfors krets fortsätter arbetet med kandidatnomineringen och SFP i Helsingfors kretsstyrelse nominerade på sitt styrelsemöte den 18.5 nya kommunalvalskandidater. I den här omgången av nominerade kandidater är många aktiva inom Svensk Ungdom och det gläder kretsordförande Cecilia Ehrnrooth att så många unga är redo att redan i det här skedet aktivt börja arbeta med sin kampanj.

– Trots det rådande läget fortskrider vi i förberedningen av kommunalvalet. Det är mindre än ett år till valet och vi har ännu mycket att göra. Vi har ett bra samarbete med Svensk Ungdom inom kretsen och jag ser framemot att tillsammans göra en fin kampanj i kommunalvalet, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

– Svensk Ungdom i Helsingfors har kommit väl igång med kandidatrekryteringen och det är otroligt kul att se att så många visat intresse för kommunalvalet. Det här är dock bara början och vi behöver många fler för att nå ut till så många unga i staden som möjligt. Att ställa upp i kommunalvalet är det mest konkreta sättet man som ung kan påverka sin näromgivning, och jag tror starkt på att vi behöver fler unga beslutsfattare i staden som förstår framtidens utmaningar och de problemområden som idag är aktuella för stadens unga, säger SU i Helsingfors verksamhetsledare Joel Sundström.

SFP i Helsingfors nominerade följande kandidater: Augusto Assis de Barros, Dan Cederlöf, Benjamin Ellenberg, Emmi Piippo, Nicolas Sjöberg, Stina Wahlsten. Utöver de SU aktiva nominerade kretsen även Peter Hackman, Simon Granroth och Valentina Ahlavuo (obunden).

Kommunalvalet i Finland förrättas den 18 april 2021 och partierna kan nominera kandidater fram till den 18.3.2021.

SFP i Esbo: SFP om utkastet till generalplan för norra och mellersta Esbo

Generalplanen för norra och mellersta Esbo har idag tagit ett steg framåt då stadsstyrelsen har godkänt ett utkast som nu ska läggas ut till påseende. I utkastet till generalplan ”POKE” ingår både täta stadsdelar så som Esbo centrum, mindre bostadscentrum, byar och landsbygd. Generalplanen är en övergripande plan som möjliggör detaljplanering för ca 60 000 invånare i norra och mellersta Esbo.

Läs föregående artikel

Wickström: Högskolorna borde erbjuda fler antagningsplatser redan hösten 2020

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att högskolorna i Finland kunde erbjuda fler antagningsplatser redan från hösten 2020. Enligt Wickström är det viktigt för att bland annat säkerställa en meningsfull sysselsättning för så många som möjligt i höst.

Läs följande artikel