Wickström: Högskolorna borde erbjuda fler antagningsplatser redan hösten 2020

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att högskolorna i Finland kunde erbjuda fler antagningsplatser redan från hösten 2020. Enligt Wickström är det viktigt för att bland annat säkerställa en meningsfull sysselsättning för så många som möjligt i höst.

 – Coronakrisen har lamslagit arbetsmarknaden på många sätt. Det är nu viktigt att vi jobbar för att skapa framtidstro, speciellt för unga. Ifall man inte hittar meningsfull sysselsättning i höst riskerar många unga att fara illa, säger Wickström.

Enligt Wickström är det viktigt att se till att ingen ung person faller utanför systemet. Det står samhället dyrt på sikt, menar Wickström.

Högskolorna är fortsättningsvis i distansundervisning och all undervisning sker digitalt. Enligt Wickström borde man framöver, också efter Coronakrisen, dra nytta av den flexibilitet de digitala studiemöjligheterna ger.

– Distansundervisningen har sina för- och nackdelar. Inte minst med tanke vad förändringarna i framtidens arbetsmarknad innebär, är det viktigt att högskolorna utnyttjar de möjligheter digitaliseringen ger. Studerande kan också dra nytta av en ökad flexibilitet i studierna vilket i bästa fall leder till att de kan slutföra sina studier fortare, säger Wickström

Tilläggsuppgifter:
Henrik Wickström, tfn. 044 555 3885

SFP och SU i Helsingfors nominerar kommunalvalskandidater

Inom Helsingfors krets fortsätter arbetet med kandidatnomineringen och SFP i Helsingfors kretsstyrelse nominerade på sitt styrelsemöte den 18.5 nya kommunalvalskandidater. I den här omgången av nominerade kandidater är många aktiva inom Svensk Ungdom och det gläder kretsordförande Cecilia Ehrnrooth att så många unga är redo att redan i det här skedet aktivt börja arbeta med sin kampanj.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Coronakrisen visar på vikten av vacciner!

I Finland har antalet nya coronafall sjunkit under de senaste veckorna. Läget är trots det inte förbi. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) betonar att bekämpningen av så väl coronaviruset som andra virussjukdomar kräver effektiva vacciner. Detta förutsätter både internationellt samarbete och stöd till forskning och utveckling.

Läs följande artikel