SFP redo att stöda regeringen i arbetsmarknadsfrågor

SFP:s partiordförande Carl Haglund och Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson gläder sig åt att regeringen förstått allvaret i situationen och att de strävar efter ambitiösa åtgärder.

Regeringen har snickrat ihop ramarna till ett paket med lagar och åtgärder för en förnyad arbetsmarknad. Det är stora utmaningar Finland står inför och regeringen måste ta denna fråga på största allvar.

– Åtgärderna som regeringen presenterade idag är goda och går i rätt riktning. Avsikten att sänka socialskyddsavgifterna för arbetsgivare är enda åtgärden jag ifrågasätter. Då samfundsskatten sänktes var tanken att det skulle vara positivt för sysselsättningen, men följderna blev inte så. Risken finns att man stiger i samma fälla med att sänka socialskyddsavgifterna, säger Haglund.

– Jag är förberedd att höja mitt vitsord för regeringen om de ror dessa ändringar land, så snabbt som de lovar. Regeringen måste ändå försäkra sig om att förändringarna är genomförbara och det är ytterst viktigt att dialogen med arbetsmarknadsparterna fortsätter. Det sista vi behöver är en strejkvåg, säger Henriksson.

För att arbetsmarknaden ska kunna utvecklas behövs alla parters flexibilitet och vilja att vända den ekonomiska trenden i vårt land. Haglund och Henriksson är villiga att stöda regeringen i arbetsmarknadsfrågor förutsatt att man håller sig till en seriös och framsynt linje.

Regeringens lista på åtgärder kunde vara längre. Att konkurrensutsätta och utveckla arbetsförmedlingen så att befintligt rekryterings- och matchningskunnande utnyttjas i högre grad är ett område jag tycker saknas, tillägger Haglund.

Henriksson efterlyser också en könskonsekvensbedömning av hur regeringens föreslagna åtgärder påverkar kvinnodominerade branscher.

Onko SOTE-uudistus naamioitu jättimäinen kuntauudistus?

Vårdreformen ska handla om människor, inte strukturer

Läs föregående artikel

Ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykiatriseen terapiaan pääsy on turvattava

Lasten ja nuorten mielenterveyden hoito on myös lastensuojelua mitä suurimmassa määrin.

Läs följande artikel