SFP samarbetar med Liberala partiet i Esbo

Svenska folkpartiet i Esbo ställer upp tre kandidater från Liberala partiet som obundna på sin lista i kommunalvalet. Det är första gången ett dylikt samarbete ingåtts.

– SFP är det parti i Finland, vars program och värderingar står Liberala partiet närmast, så det är naturligt att samarbeta. När SFP och Liberala partiet samarbetar blir frihet och liberalism bärande teman i kommunalvalet i Esbo, konstaterar ordförande för det Liberala partiet och kretsordförande i Nyland Harri Kreus.

Ordförande för SFP i Esbo Anne Ahlefelt ser samarbetet som en positiv utveckling och en möjlighet att nå ut till nya grupper. 

– SFP jobbar för kommuninvånarnas rätt till en fungerande vardag, likabehandling och ett rättvist samhälle. Samarbetet med Liberala partiet känns som en naturlig del av vår politik just nu. Tillsammans är vi ett starkt, liberalt alternativ i Esbo, avslutar Ahlefelt. 

Kandidatnomineringen fortsätter fram till 4.5. SFP har nominerat totalt 83 kandidater i Esbo. 

Jenni Ahlbäck SFP i Österbottens nya verksamhetsledare

Jenni Ahlbäck har valts till verksamhetsledare för SFP i Österbotten. Som verksamhetsledare ansvarar Ahlbäck över kretsens verksamhet och ekonomi. Ahlbäck fungerade tidigare som tf. verksamhetsledare för kretsen.

Läs föregående artikel

Finlands väg framåt handlar om tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning, investeringar och en positiv framtidstro

SFP:s Henriksson om regeringens beslut i samband med halvtidsrian:

Läs följande artikel