Jenni Ahlbäck SFP i Österbottens nya verksamhetsledare

Jenni Ahlbäck har valts till verksamhetsledare för SFP i Österbotten. Som verksamhetsledare ansvarar Ahlbäck över kretsens verksamhet och ekonomi. Ahlbäck fungerade tidigare som tf. verksamhetsledare för kretsen.

Ahlbäck har siktet riktat mot det stundande kommunalvalet och ser fram emot att fortsätta det goda samarbete med lokalavdelningarna i Österbotten för att utveckla kretsen och nå ut med SFP:s politik till flera väljare.

– Framtiden är den bästa att utveckla och vi står verkligen inför stora förändringar i såväl vår krets som i landet överlag. Det känns roligt och motiverande att få fortsätta arbeta med framtidens beslutsfattare och lokala aktiva i kommuner och samkommuner.  Men först siktar vi på ett lyckat kommunalval med ett högt valdeltagande, säger Ahlbäck. 

Norrback hoppas att vargstammen kan regleras effektivare i framtiden

Behandlingen av medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt inleddes i jord- och skogsbruksutskottet. På tisdagens offentliga hörande medverkade initiativtagarna till medborgarinitiativet, experter från Naturresursinstitutet (Luke), Finlands Viltcentral och tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriet. 

Läs föregående artikel

SFP samarbetar med Liberala partiet i Esbo

Svenska folkpartiet i Esbo ställer upp tre kandidater från Liberala partiet som obundna på sin lista i kommunalvalet. Det är första gången ett dylikt samarbete ingåtts.

Läs följande artikel