SFP tänker före – inte efter

Senaste veckorna har insändarsidor, ledarspalter och kaffebordsdiskussioner fyllts med oro kring de kommande sparåtgärderna i Österbottens välfärdsområde. Sparåtgärderna inom välfärdsområdet är tuffa och SFP:s fullmäktigegrupp arbetar febrilt för att hitta hållbara lösningar för att säkerställa fortsatt närservice inom Österbotten.

Välfärdsområdena i hela landet är i samma svåra situation. Kostnaderna för att sköta vårt gemensamma välfärdsområdes uppgifter på nuvarande sätt, ökar mer än resurserna som tilldelats för att täcka dem. 

Intäkterna räcker inte till för att täcka kostnaderna och vi är tvungna att se över vår verksamhet då vi inte kan öka intäktssidan, men jag tror ändå att Österbotten är i en bättre situation än de flesta andra då vi varit förutseende och börjat planera samarbete inom vården redan innan social- och hälsovårdsreformen. Utmaningen är ändå densamma; vårdkostnaderna stiger och vi har allt färre personal för att sköta om den ökande mängden vårdbehövande. Vi är tvungna att hitta nya sätt att producera en del av tjänsterna och utvecklingsarbete kan inte göras gratis. Om man jämför med näringslivets sätt att sköta omställningar så borde åtminstone riktade utvecklingsåtgärder såsom digitalisering haft sin egen dedikerade pengaresurs, så inte utvecklingen ska skapas samtidigt och av verksamhetens förutsättningar. Den största utmaningen med lagstiftningen för välfärdsområdena jämfört med lagstiftningen för det kommunala är att ett underskott i balansräkningen ska täckas inom 3 år istället för 4 år som det är i kommunallagen. Ifall detta inte görs kan finansministeriet inleda ett utvärderingsförfarande som i värsta fall kan betyda att Österbottens välfärdsområdes egna rätt att besluta över vår egen service ges över till någon annan. Jag anser att vi bäst själva kan bestämma över vår egen vård här i Österbotten.

SFP är det parti som bär ett tungt ansvar för att social- och hälsovården samt räddningsväsendet ska fungera i Österbotten och det är en tuff uppgift med tanke på den allvarliga situation vi befinner oss i. Jag litar ändå fullt på vår fullmäktigegrupp inom välfärdsområdet för att vi ska få de bästa möjliga lösningar i denna utmanande situation och jag hoppas att de andra grupperna i Österbottens välfärdsområde också hjälper till. Tillsammans gör vi de bästa tjänsterna och den bästa servicen för oss österbottningar.

 

SFP i Österbottens kretsordförande
Samuel Broman

Bergqvist: Förutsättningarna att studera på heltid förbättras

Riksdagen har idag (7.11) hållit remissdebatt om regeringens förslag till ändringar i lagen om studiestöd. Syftet med lagförslaget är att trygga förutsättningarna för studier på heltid och förbättra situationen för studerande med barn. Lagförslaget har utarbetats under ledning av idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Riv inte annexet vid Statsrådsborgen

Frågan om annexets framtid på Statsrådsborgens innergård har diskuterats i media och även behandlats i Helsingfors stadsmiljönämnd. SFP i Helsingfors har en klar ståndpunkt i frågan och anser att gårdsbyggnaden borde bevaras. Förslaget om att skjuta framåt beslutet och invänta Närings-, trafik- och miljöcentralens ställningstagande gällande byggnadens skydd fick inte gehör i Helsingfors stadsmiljönämnd.

Läs följande artikel