SFP i Helsingfors: Riv inte annexet vid Statsrådsborgen

Frågan om annexets framtid på Statsrådsborgens innergård har diskuterats i media och även behandlats i Helsingfors stadsmiljönämnd. SFP i Helsingfors har en klar ståndpunkt i frågan och anser att gårdsbyggnaden borde bevaras. Förslaget om att skjuta framåt beslutet och invänta Närings-, trafik- och miljöcentralens ställningstagande gällande byggnadens skydd fick inte gehör i Helsingfors stadsmiljönämnd.

SFP:s representant i stadsmiljönämnden Silja Borgarsdóttir Sandelin röstade för återremitteringsförslaget och frågan går nu vidare via stadsstyrelsen till stadsfullmäktige för ett slutgiltigt beslut.

– Det säger sig själv att gamla kulturhistoriskt viktiga och vackra byggnader inte borde rivas utan istället upprätthållas med värdighet. Det är synd att en majoritet av nämnden inte såg behov av att ännu göra ytterligare utredningar kring eventuellt behov av skyddande av byggnadsarv, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Enligt SFP i Helsingfors kretsordförande Emma Ringbom har frågan även diskuterats i kretsstyrelsen.

-Jag är nedslagen och besviken på beslutet i stadsmiljönämnden. Vi lider av en form av historielöshet i Helsingfors och i Finland där vi inte förstår värdet av vår egen kultur och arkitektur. Vi har en plikt att förvalta vår byggnadshistoriska kulturarv för kommande generationer. Detta beslut kommer politikerna att ångra, men då är det för sent. Det är lätt att riva huset men omöjligt att få tillbaka det, säger Ringbom.

SFP tänker före – inte efter

Senaste veckorna har insändarsidor, ledarspalter och kaffebordsdiskussioner fyllts med oro kring de kommande sparåtgärderna i Österbottens välfärdsområde. Sparåtgärderna inom välfärdsområdet är tuffa och SFP:s fullmäktigegrupp arbetar febrilt för att hitta hållbara lösningar för att säkerställa fortsatt närservice inom Österbotten.

Läs föregående artikel

Överenskommelse om EU:s lag för återställande av naturen

Torvalds: Ett bra förhandlingsresultat för Finland

Läs följande artikel