SFP vill skapa nytt organ för fastighetsskötseln

SFP i Borgå vill reformera den politiska kontrollen över fastighetsskötseln i staden. Fullmäktigegruppen har inlämnat en fullmäktigemotion i frågan.

– Vi har under pågående fullmäktigeperiod regelbundet fått rapporter om dålig eller skadlig inandningsluft i Borgås skolor och daghem. Det mest överraskande är att problemen har uppstått i allt från gamla till nyrenoverade eller till och med helt nya fastigheter, säger gruppordförande Pehr Sveholm.

SFP-gruppen anser att ansvarsfördelningen måste klargöras på tjänstemannanivå men samtidigt måste också förtroendemannakontrollen stärkas.

– I dagens läge hör fastighetsskötseln till stadens koncernförvaltning. Problemet är att det inte finns ett naturligt organ för kontinuerlig behandling av små och stora fastighetsfrågor. Förr i tiden gjorde tekniska nämnden i landskommunen regelbundna besök i kommunens fastigheter. Då hade man koll på läget. SFP föreslår att Borgå stad ändrar förvaltningsstadgan direkt i början av inkommande fullmäktigeperiod så att ansvaret för utvecklingen och övervakningen av stadens fastighetsmassa flyttas till att lyda direkt under någon av nämnderna.

– Vi har inte spikat någon enskild modell. Vi är beredda att sätta ansvaret på stadsutvecklingsnämnden, byggnadsnämnden eller så kunde man grunda en ny sektion som lyder under någon av nämnderna eller stadsstyrelsen, säger gruppordförande Sveholm.

Tilläggsinformation: *Gruppordförande Pehr Sveholm 0400 717 927

Sámedikki lahttu evttohassan gieldaválggain Helssegis


Sámedikki stivrralahttu ja Meahciráđđehusa sámegielat dieđiheaddji Pentti Pieski álgá evttohassan gielddaválggaide Helssega RÁB (RKP) listtus.

Läs föregående artikel

Vi är grundlagsfundamentalister


SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet är orolig för regeringens attityd gentemot grundlagen i samband med lagberedningen.

Läs följande artikel