SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors fördelade uppdrag

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har konstituerat sig och fördelat de centrala förtroendeuppdragen i Helsingfors enligt följande.

Björn Månsson fungerar som gruppordförande fram till slutet av år 2022, varvid Silja Borgarsdóttir Sandelin tar över. Björn Månsson fortsätter även som ordförande för stadens tvåspråkighetskommitté. 


– Jag fortsätter att leda SFP-gruppen tills jag fyllt 70, då jag efter tio år vid rodret låter en yngre kraft ta över, säger Björn Månsson. Det fortsatta uppdraget som ordförande för stadens tvåspråkighetskommitté innebär att jag får följa upp det vi gjort för svenskans ställning i staden under den gångna perioden. Jag ser också fram emot att tillsammans med Eva Biaudet säkra att vårdreformen förs i hamn på ett för helsingforsarna lyckligt sätt, kommenterar Månsson.

Eva Biaudet blir medlem av social- och hälsovårdsnämnden med Björn Månsson som ersättare.

– Det är en stor framgång att vårdreformen ger Helsingfors rätt att även i framtiden besluta över sin egen social- och hälsovård, säger SFP:s riksdagsledamot i Helsingfors. Som blivande medlem av Social och hälsovårdsnämnden vill jag jobba målmedvetet för en arbetsmiljö som är attraktivare för såväl läkare, vårdpersonal som socialarbetare.  Vi skall även köra igång terapigarantin och trygga tillräckligt med lågtröskeltjänster inom mentalvården för både unga och äldre. Utmaningarna är många för att vi skall i en storstad kunna erbjuda bra social- och hälsovård tillräckligt nära invånarnas vardag, säger Eva Biaudet.

Marcus Rantala fortsätter i stadsstyrelsen och dess näringslivssektion med Silja Borgarsdottir Sandelin som ersättare.

– SFP:s plats i stadsstyrelsen är central när det gäller det övergripande beslutsfattandet, budgetprocesserna och stadens viktigaste strategier. Det kräver samarbete, långsiktighet och ett helhetsgrepp för att vara framgångsrik. Stadsstyrelsens näringslivssektion är intressant när det bland annat gäller att utveckla Helsingfors till en mer företagarvänlig stad som lockar till sig investeringar. Staden tar dessutom nu över de statliga sysselsättningstjänsterna, en stor och viktig reform, som ytterligare understryker behovet av en aktiv kontakt till näringslivet, konstaterar Rantala. 

Silja Borgarsdóttir Sandelin blir också medlem av stadsmiljönämnden. 

– Helsingfors är en växande stad där stadsplanering ska göras utgående från individens behov. Stadsplanering är en central fråga för att servicen ska fungera, företag ska kunna vara framgångsrika och för att individers vardag ska fungera smidigt. Vi får inte glömma Helsingfors unika läge med närhet till havet och flera fina grönområden, som är viktiga för helsingforsarnas trivsel och välmående, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin. 

Nora Grotenfelt blir medlem av nämnden för fostran- och utbildning och ordförande för dess svenska sektion.   

– Jag är väldigt glad över medlemskapet i nämnden för fostran och utbildning och jag ser fram emot att få leda dess svenska sektion, säger Nora Grotenfelt. Småbarnsfostran och utbildning har alltid varit hjärtefrågor för mig. Nu i pandemins efterdyningar känns det extra angeläget att arbeta för skolvärlden. Nämndens fokus bör ligga på barnens och personalens välmående och på att motverka inlärningsglapp och utanförskap.

Henriksson om sote-reformen: Ett historiskt beslut

Riksdagen har idag godkänt förslaget till social- och hälsovårdsreform. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över det historiska beslutet.

Läs föregående artikel

Wickström: Raseborgs sjukhus röntgenberedskap får inte reduceras i sommar!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är besviken på att röntgenjourens beredskapstider kommer att vara reducerade vid Raseborgs sjukhus i sommar. HUS har meddelat att röntgenberedskapen vid Raseborgs sjukhus begränsas under perioden 1.7.2021-30.9.2021. I och med att veckosluten är mer brådsamma strävar man till att ha beredskap för röntgen dygnet runt på veckosluten, dvs, även mellan 15.30 och 07.30.

Läs följande artikel