Wickström: Raseborgs sjukhus röntgenberedskap får inte reduceras i sommar!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är besviken på att röntgenjourens beredskapstider kommer att vara reducerade vid Raseborgs sjukhus i sommar. HUS har meddelat att röntgenberedskapen vid Raseborgs sjukhus begränsas under perioden 1.7.2021-30.9.2021. I och med att veckosluten är mer brådsamma strävar man till att ha beredskap för röntgen dygnet runt på veckosluten, dvs, även mellan 15.30 och 07.30.

Orsaken till den här begränsningen är bl.a. bristen på vårdare samt ibruktagandet av Apotti-systemet som även binder personalresurser.

-Vi vet alla att invånarantalet i Västnyland mångdubblas under sommaren i och med sommargäster och turister. Jag är mycket oroad över läget. Jag ser framför mig det att det blir svårare att få vård. Det här är en stor risk med tanke på patientsäkerheten, säger Wickström.

Även i Lojo lider man även av personalbrist och det finns en farhåga om att den redan belastade kapaciteten i Lojo inte räcker till att stödja Raseborgs sjukhus med tanke på röntgenservicen. Därmed kan man bli tvungen att söka hjälp längre ifrån.

-Jag hoppas att HUS ser över detta och försöker komma fram med en lösning så att avbrottet inte blir så här lång. Vi talar nu om människors rätt och möjlighet till vård. Jag ser en risk för att vi kommer att ha en ambulansrally i sommar i regionen. Det är något vi alla förlorar på, säger Wickström. 

-Jag hoppas att HUS noggrant funderar hur man kunde råda bot på den akuta personalbristen. SFP:s fullmäktigegrupp har även påpekat detta i sina uttalanden inom HUS, säger Wickström.

 

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors fördelade uppdrag

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har konstituerat sig och fördelat de centrala förtroendeuppdragen i Helsingfors enligt följande.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Sysselsättningsgraden måste höjas

Riksdagen har idag fört en responsdebatt om planen för de offentliga finanserna. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av att höja sysselsättningen och av en växande ekonomi för att trygga välfärdsstatens funktioner.

Läs följande artikel