SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nyland: Svenskan får inte nonchaleras i välfärdsområdet

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde kräver att välfärdsområdet omedelbart vidtar åtgärder för att utbildningsmaterialet för personalen i området ska fås på korrekt svenska.

Inom SFP har politiker kontaktats av personal som påtalat att utbildningsmaterial inte funnits tillgängligt på felfri svenska. Översättningen har liknat en automatisk översättning. Det är under all kritik.

SFP:s fullmäktigegrup har kontaktat välfärdsområdets ledning angående det här och krävt att bristerna utreds och åtgärdas. I ett tvåspråkigt välfärdsområde ska utbildningsmaterial finnas på korrekt finska och svenska. Svenskans ställning får man inte  strunta i så här

Adlercreutz: Ren energi lockar en storinvestering till Finland – snabba lovsprocesser i central roll

Den norska bolaget Blastr Green Steel har aviserat en vilja att investera i en stor stålfabrik i Ingå, rapporterar Helsingin Sanomat. Det är fråga om en investering i storleksklassen 4 miljarder euro. Det här är igen ett tecken på att den gröna omställningen leder till investeringar, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Läs föregående artikel

Glädjande beslut för Västnyland och hela Finland

– Det är många bitar som faller på plats och många politiska beslut som ligger som grund då det norska bolaget Blastr Green Steel aviserar att de kommer att göra en mångmiljardsinvestering på klimatsmart stål i Finland och Ingå, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs följande artikel