Glädjande beslut för Västnyland och hela Finland

– Det är många bitar som faller på plats och många politiska beslut som ligger som grund då det norska bolaget Blastr Green Steel aviserar att de kommer att göra en mångmiljardsinvestering på klimatsmart stål i Finland och Ingå, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Dels har vi i Finland i många år verkat för att utveckla en så mångsidig, modern och klimatvänlig energiproduktion som möjligt. Ungefär 90 procent av elenergin är utsläppsfri och den andelen ökar ständigt. Här har gemensamma satsningar  företag och staten i olika pilotprojekt burit frukt och utvecklat ett mångsidigt kunnande. Riktningen mot nya former av användning av vätgas kommer ytterligare att förstärka den här utvecklingen. Det här är satsningar som också uppmärksammats internationellt och nu bidragit till det här beslutet, framhåller minister Blomqvist.

– Satsningar på utbildning och kunnande är en annan faktor som inverkat på beslutet. I Finland har vi ett stabilt samhälle, kunnig arbetskraft och forskning i ingenjörsvetenskaper och matematisk-naturvetenskapliga ämnen som står på en hög nivå, konstaterar minister Thomas Blomqvist.

– Också de logistiska satsningarna ger nu utdelning. Som enskilda projekt kanske olika infrastrukturprojekt får en tillräcklig uppmärksamhet, men det är ingen tillfällighet att den möjliga etableringen i Ingå sker i knutpunkten av energiledningar, sjövägar och hamn och goda landsvägsförbindelser, säger Thomas Blomqvist.

– De beslut regeringen gjort för att försnabba beslutsprocessen för projekt som främjar den gröna omvandlingen, såväl vad gäller själva myndighetsbesluten som beslut i domstolarna visar nu också sin styrka för att göra ett attraktivare investeringsklimat, konstaterar Blomqvist.

 

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nyland: Svenskan får inte nonchaleras i välfärdsområdet

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde kräver att välfärdsområdet omedelbart vidtar åtgärder för att utbildningsmaterialet för personalen i området ska fås på korrekt svenska.

Läs föregående artikel

Wickström efter Blastrs nyheter – Nu måste infrastrukturen i Västnyland sättas i skick!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att de statliga myndigheterna bör se över hur man tänkt investera i vägar, järnväg och ny infrastruktur i Västnyland. Enligt Wickström behövs nu förbättringar i all infrastruktur i regionen ifall man vill att Blastr investering ska bli verklighet.

Läs följande artikel