SFP:s nya arbetslivsprogram

Arbetslivet förändras snabbt och regelverket hänger inte med i utvecklingen

Vi behöver längre arbetskarriärer, ökad invandring, men samtidigt flexibilitet så arbetstagare efter sjukdom eller vid nedsatt arbetsförmåga har möjlighet att återta sin plats i arbetslivet. Så kan man sammanfatta utgångspunkterna när Svenska folkpartiet tog fram sitt nya arbetslivsprogram. Mikael Jern är ordförande för den arbetsgrupp som tagit fram programmet, och han presenterade det nya programmet i dag tillsammans med partiordförande Carl Haglund på en presskonferens i Helsingfors.

– Den så kallade trepartsmodellen ska finnas kvar, men det ska bli enklare att komma överens på lokalt plan. Lokala överenskommelser ska inte få medföra sämre arbetsvillkor på längre sikt, säger Mikael Jern.

Den strejk som nyss lyckades avvärja visar att vi snabbt måste nå en överenskommelse som tryggar arbetsfreden.I sitt arbetslivsprogram skriver SFP att strejkredskapet får inte utnyttjas för lättvindigt. Löntagarna bör få möjlighet att visa sitt missnöje med arbetsgivarens åtgärder genom något annat redskap än en kort strejk. Samtidigt är det skäl att höja nivån på böterna för olagliga strejker för att på det sättet begränsa deras antal.

Socialskyddet för företagare och deras familjer måste förbättras så att det är ens på samma nivå som löntagarnas socialskydd. Jern och Haglund säger att det är orättvist att människor har ett svagare socialskydd ifall de själva eller någon familjemedlem är företagare. I detta ekonomiska läge, där Finland behöver fler företagare, ska vi göra oss av med den här typens lagstiftning som är direkt avskräckande för företagsamhet.

Vid sidan av de traditionella läroavtalen vill SFP införa ett nytt system med lärlingsavtal riktade till unga som har svårt att komma in i arbetslivet. För att göra systemet attraktivt också för arbetsgivarna borde en ny nivå på lärlingslönen definieras av arbetsmarknadsparterna. Samtidigt borde det nuvarande läroavtalssystemet för vuxna utvecklas så att det blir mer lockande.

De stora besluten på arbetsmarknaden inbegriper alltid arbetsmarknadsparterna.

– Det är viktigt att regeringen har en tydlig roll i trepartsförhandlingarna och att det faktiskt handlar om ett riktigt trepartssamarbete. Det betyder att regeringen ska också kunna sätta mål och ställa krav. Vi har sett att arbetsmarknadsparterna nog klarar av att nå överenskommelser när målsättningen och beställningen från regeringen är klar och tydlig. Även om SFP inte är helt tillfreds med slutresultatet i pensionsreformen, så ska arbetsmarknadsparterna ha erkännande för att de nådde ett avtal, säger Haglund.

Arbetslivsprogrammet kan läsas i sin helhet här.

Blomqvist: Positiva nyheter i Västnyland!

- Vi behöver flera arbetsplatser, och det kan vi få om vi har lönsamma företag och en fungerande infrastruktur, säger Thomas Blomqvist, riksdagsledamot från Västnyland.

Läs föregående artikel

Vägkarta för nationalspråksstrategin behövs

Uppföljningen av nationalspråksstrategin bör fortsätta aktivt under nästa regeringsperiod, säger justitieminister och SFP:s vice ordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel