SFP:s partidag genomförs som hybridmodell

Svenska folkpartiets partidag 2020 arrangeras på grund av coronapandemin undantagsvis i september och är förkortad till en dag. Partidagen äger rum lördagen den 26 september i Vanda. Partidagen arrangeras i år som en hybridmodell där partidagsdeltagarna även fullvärdigt kan delta på distans.

– Möjligheten för medlemmar att delta i  SFP:s partidag på distans är oerhört viktigt  och jag är mycket glad att vi nu kan erbjuda ett beprövat och fungerande koncept där talturer och omröstningar kan ske på lika grunder på distans som på plats och ställe. Partidagen är partiets viktigaste sammankomst där SFP:s politik stakas ut och där frågor kan ventileras, debatteras och diskuteras. Det är viktigt att den politiska diskussionen fortsätter trots coronapandemin och att vi hittar nya möjligheter för att alla ska kunna delta i den, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.

SFP:s ordförande Anna- Maja Henriksson öppnar partidagen i Vanda med sitt linjetal. Partidagen kommer att välja partiets ordförande, tre vice ordföranden samt partifullmäktige. Till SFP:s ordförande ställer sig  Anna-Maja Henriksson upp för omval och till vice ordförandeposterna har Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin samt Henrik Wickström meddelat sitt intresse att fortsätta. På SFP:s partidag kommer totalt 50 motioner, inkomna från hela partiets verksamhetsområde, att behandlas. Samtliga motioner kan läsas på partiets webbsida på adressen https://partidagen.sfp.fi/.

SFP följer myndigheternas ikraftvarande rekommendationer gällande exempelvis säkerhetsavstånd och tar till nödvändiga åtgärder för att göra partidagen trygg för alla som deltar på plats. Förhoppningen är dock att många använder sig av möjligheten till att delta på distans så att säkerhetsavstånden på plats lättare kan garanteras. 

Direktsändningen från SFP:s partidag i Vanda kan ses på partiets webbsida www.sfp.fi samt på partiets Facebook-sida.

Adlercreutz: En förlängd räkenskapsperiod skulle underlätta industrins situation

Exportindustrins framtidsutsikter håller som väntat på att försämras. I början av året slog coronakrisen speciellt hårt mot servicebranschen, medan industrin rullade på med hjälp av goda orderstockar. I slutet av året kommer situationen emellertid att förändras. SFP:s representant i finansutskottet, riksdagsledamot Anders Adlercreutz är oroad över situationen.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Kommunernas chans att påverka vårdreformen är nu

Regeringens föreslagna vårdreform är just nu på utlåtanderunda. Det är viktigt att trygga en jämlik vård i hela landet och det är nu som kommunerna har möjligheten att påverka hur vi gör det i framtiden. Det här uppmärksammade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) i sitt tal på SFP i Egentliga Finlands kretsmöte den 4.9.

Läs följande artikel