Bergqvist: Kommunernas chans att påverka vårdreformen är nu

Regeringens föreslagna vårdreform är just nu på utlåtanderunda. Det är viktigt att trygga en jämlik vård i hela landet och det är nu som kommunerna har möjligheten att påverka hur vi gör det i framtiden. Det här uppmärksammade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) i sitt tal på SFP i Egentliga Finlands kretsmöte den 4.9.

Jag upplever att förslaget till finansieringen av vårdreformen ännu måste ses över. Den föreslagna finansieringsmodellen blickar bakåt och leder till att en del landskap tvingas skära i servicenivån. Det är ett dåligt utgångsläge för en reform. Det behövs pengar både till god vård, utveckling och preventivt arbete. Det finns det inte nu, säger Bergqvist.

Utöver finansieringsmodellen lyfter Bergqvist fram tvåspråkigheten och jämlikhet som viktiga element av vårdreformen.

–  För att vi ska ha en jämlik vård i hela landet får inte heller de språkliga aspekterna förbises. En jämlik tillgång till vård på svenska ska också tryggas. Det är i kommunerna som kunskapen finns kring vilka lösningar, som i praktiken fungerar bäst, och jag uppmanar nu kommunerna att lyfta fram dem, säger Bergqvist.

Utkastet till vårdreformen är på utlåtanderunda fram till 25 september.

SFP:s partidag genomförs som hybridmodell

Svenska folkpartiets partidag 2020 arrangeras på grund av coronapandemin undantagsvis i september och är förkortad till en dag. Partidagen äger rum lördagen den 26 september i Vanda. Partidagen arrangeras i år som en hybridmodell där partidagsdeltagarna även fullvärdigt kan delta på distans.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 4.9.2020 i Åbo valt ny styrelse och presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande valdes Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.

Läs följande artikel