SFP:s vice ordförande Henrik Wickström deltar i klimatmötet i Madrid

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, deltar i FN:s klimatmöte i Madrid.
Wickström har bjudits in till klimatmötet av Europeiska Unionen och dess regionkommitté. Hans uppgift är att lyfta fram det lokala och regionala perspektivet i frågan om klimatförändringen ur ett EU-perspektiv.

-Jag är ödmjukt tacksam för att få delta i klimatmötet och representera EU:s kommuner och regioner. Jag ser verkligen framemot givande diskussioner under klimatmötets sista vecka, säger Wickström.
Under klimatmötet behandlas flera viktiga frågor som uppföljning av Paris klimatavtalets målsättningar. Wickström hoppas dock att mötet ska sporra alla länder inom FN att vidta klimatåtgärder.
-Klimatförändringen är ett faktum och vi måste vidta åtgärder för att stoppa den. Arbetet är inte lätt men vi måste vara mån om att komma med lösningar som stävjar den globala uppvärmningen. Det är viktigt att åtgärderna görs på ett rättvist sätt, menar Wickström.
Under förra veckan deltog Wickström i ett kliamtmöte i Bryssel där riktlinjer för klimatmötet i Madrid drogs upp av unga beslutsfattare från en stor del av EU:s länder.
Henrik Wickström är 25 år och är hemma från Ingå där han fungerar som kommunstyrelseordförande och kommunfullmäktigeledamot. Han har fungerat som SFP:s vice ordförande sedan partidagen 2019. Wickström studerar statskunskap på Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Adlercreutz: Finland behöver mer arbetskraftsinvandring


Finland har gått miste om miljardintäkter från arbetskraftsinvandring i förhållande till andra europeiska länder som Storbritannien, Tyskland och Sverige, konstaterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

SFP godkände regeringsmedverkan


SFP och Svenska riksdagsgruppen har godkänt regeringsmedverkan. Det skedde i ett gemensamt möte för partistyrelsen och riksdagsgruppen på söndag kväll efter att regeringssonderaren Antti Rinne presenterat sitt förhandlingsresultat som betyder att fempartiregeringsbasen fortsätter.

Läs följande artikel