SFP:s Wickström gläds över de stora företagsnyheterna i Ingå

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, gläds över nyheterna i Helsingin sanomat om att norska företaget Blastr Green Steel har för avsikt att etablera verksamhet i Joddbölområdet i Ingå där Ingås djuphamn finns. Det var där LNG-terminalfartyget placerades i december. Blastr ska placera sin fabrik på Fortums fastighet.

Wickström fungerar också som styrelseordförande i Ingå. 

– Det här är fina nyheter! Det här är ett bevis på Ingås och Västnylands livskraft. Vi och hela Finland behöver fler jobb och positiva företagsnyheter. Jag är tacksam för Fortums aktivitet i frågan, säger Wickström.

Wickström poängterar att det verkliga jobbet börjar först nu. Enligt honom talar man om en stor satsning för en liten kommun. Kommunens uppdrag blir att främja planläggningen men även fundera hur allt kan påverka kommunen. Men enligt honom är det viktigt nu att noggrant agera med blicken framåt eftersom slutligt investeringsbeslut ännu saknas.

– Det här kan betyda en verkligt stor utveckling för kommunen ifall projektet blir av. Vi pratar om en omfattande investering. Skolor, bostäder, kollektivtrafik och annan service – allt måste funderas på. Men vi måste ändå noga analysera vad det här projektet betyder för oss. Invånarnas måste också involveras. Vi har ännu en lång väg att gå och som bolaget sagt så börjar arbetet först nu, säger Wickström.

Blastr är ett företag som är specialiserad på med hållbar stålindustri. Det är även den sortens verksamhet som ska placeras i Ingå på Fortums fastighet. Företaget planerar inleda sin verksamhet i slutet av 2026 . Planen är att investeringen ska omfatta 1200 jobb, enligt Helsingin sanomat.

– Den här investeringen främjar den gröna omställningen. Här finns alltså också en större global klimataspekt som jag anser att är viktig, säger Wickström. 

Wickström: Välfärdsområdena måste jobba för en människonära service som vinner folkets förtroende!

Idag verkställs den så kallade vårdreformen och 21 välfärdsområden kommer att ta ansvaret för social- och hälsovården samt räddningstjänsterna från kommunerna bortsett från Helsingfors som fortsättningsvis ansvar för de här tjänsterna. I Nyland finns dessutom en särlösning där HUS ansvarar för specialsjukvården.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Ren energi lockar en storinvestering till Finland – snabba lovsprocesser i central roll

Den norska bolaget Blastr Green Steel har aviserat en vilja att investera i en stor stålfabrik i Ingå, rapporterar Helsingin Sanomat. Det är fråga om en investering i storleksklassen 4 miljarder euro. Det här är igen ett tecken på att den gröna omställningen leder till investeringar, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Läs följande artikel