Wickström: Välfärdsområdena måste jobba för en människonära service som vinner folkets förtroende!

Idag verkställs den så kallade vårdreformen och 21 välfärdsområden kommer att ta ansvaret för social- och hälsovården samt räddningstjänsterna från kommunerna bortsett från Helsingfors som fortsättningsvis ansvar för de här tjänsterna. I Nyland finns dessutom en särlösning där HUS ansvarar för specialsjukvården.

Enligt SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är det bra att vårdreformen verkställts. Han anser att det finns utmaningar inom vårdsektorn men ser att det nu finns en unik chans att lösa de utmaningar som finns inom social- och hölsovården.

-Välfärdsområdena har stora utmaningar framför sig – bristen på personal, ekonomiska situationen, vårdköer, och utmaningar med tillgången på mentalvårdstjänster kommer att belasta välfärdsområdenas beslutsfattare. Trots allt så upplever jag att vi nu har en chans att göra saker bättre. Vi måste våga tänka på ett nytt sätt. Speciellt viktigt är det att satsa på bashälsovården och äldreomsorgen samt socialvården. Ifall de här fungerar så anser jag att vi kan lösa flera av de utmaningar som finns inom vårdkedjan, säger Wickström.

Wickström lyfter ändå fram personalbristen som en av de största frågorna.

– Vi har ingen vård utan personal. Varje välfärdsområde måste satsa på ledarskapet och på en inkluderande arbetsplatskultur. Även arbetsfördelningen ska vara tydlig och vårdpersonalen ska inte belastas med onödiga uppdrag.

Wickström: Gör inte regionalpolitk med föderskor

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över en nationell arbetsgrupps resonemang angående hur man ska råda bot på den kritiska situationen inom intensivvården. Gruppen föreslår att föderskor med riskfaktorer i fortsättningen flyttas från huvudstadsregionen till andra universitetssjukhus för att föda.

Läs föregående artikel

SFP:s Wickström gläds över de stora företagsnyheterna i Ingå

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, gläds över nyheterna i Helsingin sanomat om att norska företaget Blastr Green Steel har för avsikt att etablera verksamhet i Joddbölområdet i Ingå där Ingås djuphamn finns. Det var där LNG-terminalfartyget placerades i december. Blastr ska placera sin fabrik på Fortums fastighet.

Läs följande artikel