Sharie Sveholm kandiderar i riksdagsvalet

Sharie Sveholm, Studerandekåren Noviums styrelseordförande 2019, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Sveholm studerar för tredje året företagsekonomi på Yrkeshögskolan Novia i Åbo och har under året fungerat som vice ordförande för Noviums styrelse samt varit tutor- och internationellt ansvarig för campusen i Åbo och Raseborg.

– Genom att kandidera i riksdagsvalet kan jag föra fram viktiga sakfrågor som berör unga och aktivt arbeta för att studerandenas röster hörs, säger Sveholm.

– I kampanjen kommer jag huvudsakligen att fokusera på utbildning- och studeranderelaterade frågor, så som utbildningskvalité, studerandes fysiska och psykiska välmående och studiestödet, säger Sveholm.

Hållbar utveckling är också något som Sveholm vill lyfta fram i sin kampanj.

– Jag vill jobba för att öka medvetenheten om hur var och en kan påverka hållbarheten med hjälp av det vi konsumerar och att sortering ska bli en självklarhet i alla hem, säger Sveholm.

Sveholm, 21 år, bor i Åbo och är hemma från Gammelby som ligger mellan Borgå och Lovisa.

Markus Blomquist kandiderar i riksdagsvalet

Markus Blomquist, VD för ett finskt kemiföretag inom cirkulär ekonomi som är verksamt i Tyskland, kandiderar i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Läs föregående artikel

Mikael Holmberg kandiderar i riksdagsvalet

Mikael Holmberg, stadsstyrelseordförande i Pargas stad, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Läs följande artikel