Mikael Holmberg kandiderar i riksdagsvalet

Mikael Holmberg, stadsstyrelseordförande i Pargas stad, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

– Med 30-års erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag och med en mångårig erfarenhet av ordförandeskap i bankstyrelse samt många förtroendeuppdrag inom lantbruksproducentrörelsen känner jag mig motiverad till att ställa upp i ett riksdagsval igen, säger Holmberg.

Holmberg har agrolog- och vaktmaskinmästarexamen och jobbar som lantbrukare och som motorman på fartyg.

– Frågor som rör markägare, småföretagare och finskflaggad sjöfart är frågor som jag kommer att lyfta upp i min kampanj, säger Holmberg.

Också realistisk miljöpolitik utan domedagsprofetior och ett europeiskt försvarssamarbete utan Natomedlemskap är frågor som kommer att vara centrala i Holmbergs kampanj.

Holmberg, 57 år, är gift, har tre barn och bor i Nagu och Åbo.

Sharie Sveholm kandiderar i riksdagsvalet

Sharie Sveholm, Studerandekåren Noviums styrelseordförande 2019, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Läs föregående artikel

Torvalds: Bilarnas CO2-utsläpp ska minska – men medlemsländernas ovilja att leva upp till internationella klimatlöften hindrar riktiga framgångar

En preliminär överenskommelse om nya utsläppsminskningsmål för person- och paketbilar nåddes igår kväll i Bryssel.

Läs följande artikel