Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp i riksdagsvalet

– De senaste årens utmaningar har skakat om vårt samhälle. Den globala pandemin samt att Ryssland satte hela Europa i gungning genom sin brutala invasion i Ukraina sätter sina spår. Parallellt med dessa akuta kriser har klimatförändringen inte försvunnit någonstans. Det behövs fortfarande snabba åtgärder för att tackla den. Politiker kommer under inkommande regeringsperiod att behöva fatta flera stora beslut som påverkar långt in i framtiden och jag är gärna en av dem, säger Borgarsdóttir Sandelin.

– För att trygga människors liv och hälsa och upprätthålla samhällssäkerheten har det varit nödvändigt att göra stora ekonomiska satsningar under de senaste åren. Notan för de här satsningarna kan ändå inte bara lämnas till våra barn och barnbarn. Därför måste vi, sakligt och seriöst, diskuterade kommande årens ekonomi och tillväxt. De beslut vi fattar måste vara hållbara och långsiktiga. De får inte dra undan mattan för våra barn och ungas framtidsförutsättningar, säger Borgarsdóttir Sandelin. 

Politices magister Silja Borgarsdóttir Sandelin är SFP:s vice ordförande, stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors och specialmedarbetare för justitieminister Anna-Maja Henriksson. Hon har tidigare fungerat som bland annat specialmedarbetare för minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och försvarsminister Carl Haglund.

Henriksson: Nu blir det fler undervisningstimmar i svenska

Statsrådet har idag godkänt en förordning om mera undervisning i det andra inhemska språket. Från och med hösten 2024 utökas undervisningen i B1-språk med en årsveckotimme i åk 7–9. Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över att SFP:s långsiktiga mål nu blir verklighet.

Läs föregående artikel

Utveckla den förebyggande vården

Vården och välfärdsområden har aktivt diskuterats den senaste tiden. SFP lyfter fram vikten av att oberoende boningsort snabbt få träffa läkare då man blir sjuk. Riksdagsvalskandidat Joacim Sandbacka konstaterar att otrygghet skapas efter att det blev klart att drygt 30 miljoner saknas för Österbottens välfärdsområde efter att staten fördelat pengar och budgeten för 2023 godkänts.

Läs följande artikel