Utveckla den förebyggande vården

Vården och välfärdsområden har aktivt diskuterats den senaste tiden. SFP lyfter fram vikten av att oberoende boningsort snabbt få träffa läkare då man blir sjuk. Riksdagsvalskandidat Joacim Sandbacka konstaterar att otrygghet skapas efter att det blev klart att drygt 30 miljoner saknas för Österbottens välfärdsområde efter att staten fördelat pengar och budgeten för 2023 godkänts.

– Varje välfärdsområde tilldelas en pott som inte till alla delar beaktar den servicenivå som man hade innan reformen trädde i kraft. Pengarna fördelas via finansministeriet och summan som tilldelats Österbotten har dessutom varierat en hel del under hösten och skapat osäkerhet och extra arbete för både tjänstemän och politiker. Jag vill därför arbeta för en tillräcklig finansiering för social- och hälsovården för att kunna trygga verksamhetsförutsättningarna, säger Sandbacka.

Han har jämfört situationen med svenska kollegorna i region Västerbotten där beskattningsrätten diskuteras som någonting man inte vill ge ifrån sig.

– De ansåg beskattningsrätten vara viktig ur en demokratisk synvinkel. Den ger ett större utrymme att utveckla det egna regionen enligt de behov och önskemål som finns. Det ger också mera morot än piska att effektivera den egna verksamheten och utveckla servicen för att kunna erbjuda den bästa vården i världen, säger Sandbacka.

– För att vi i framtiden ska få pengarna att räcka till behöver vi även satsa resurser på att utveckla den förebyggande vården. Jag vill arbeta för att Finland ska vara världsledande på förebyggande vård och tidiga insatser, tillägger Sandbacka.

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp i riksdagsvalet

– De senaste årens utmaningar har skakat om vårt samhälle. Den globala pandemin samt att Ryssland satte hela Europa i gungning genom sin brutala invasion i Ukraina sätter sina spår. Parallellt med dessa akuta kriser har klimatförändringen inte försvunnit någonstans. Det behövs fortfarande snabba åtgärder för att tackla den. Politiker kommer under inkommande regeringsperiod att behöva fatta flera stora beslut som påverkar långt in i framtiden och jag är gärna en av dem, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Ramstein-mötet måste öppna för ett effektivare stöd till Ukraina

Ukraine Defense Contact Group som består av 40 länder som stöder Ukraina i kriget träffas på fredagen i Ramstein, Tyskland. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz hoppas på konkreta beslut för att öka hjälpen till Ukraina.

Läs följande artikel