Silja Borgarsdóttir Sandelin vill bli SFP:s vice ordförande

– Jag är glad och hedrad för att många bett mig kandidera till posten som Svenska folkpartiets vice ordförande. Uppdraget som vice ordförande har länge intresserat mig, och därför ställer jag mig gärna till förfogande för posten.

– Min långa erfarenhet inom SFP och kännedom om våra regioner gör att jag har mycket att ge i partipresidiet, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Borgarsdóttir Sandelin har varit aktiv partimedlem på flera olika nivåer i ca tio år. Hon är både sekreterare i sin lokalavdelning och representerar Helsingfors krets i partistyrelsen. Hon har sedan 2009 kandiderat i fem olika val och är kommunalt förtroendevald i Helsingfors.

– Nästa år är det kommunalval. Jag har alltid varit en lagspelare, såväl i handboll som inom politiken. Nu vill jag vara med och göra SFP till det vinnande laget i kommunalvalet, säger Borgarsdóttir Sandelin, som också är trefaldig finsk mästare i handboll.

Politices magister Borgarsdóttir Sandelin jobbar som politiskt sakkunnig på Svenska Bildningsförbundet och har tidigare bland annat varit specialmedarbetare för försvarsminister Haglund samt förbundssekreterare för Svensk Ungdom. – Under det senaste året har jag haft en aktiv roll i det inspirerande arbetet med vårt nya partiprogram. Efter partidagen är det viktigt att programmet inte blir i skrivbordslådan utan förs ut på fältet. Vi inom SFP måste vara aktiva och föra vidare den politik vi står för. Nu behövs ett starkt SFP mer än någonsin.

Sittande vice ordförande Christina Dahlblom meddelade i början av veckan att hon inte kandiderar för omval till vice ordförande posten.

Arbetet mot skatteflykt måste fortsätta!

I veckan presenterade Europaparlamentets tillfälliga specialutskott för skattebeslut ett första utkast till rapport.

Läs föregående artikel

Wulff vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

SFP:s vice ordförande, rektor Nicke Wulff ställer upp för omval under partidagen i Åbo.

Läs följande artikel