Arbetet mot skatteflykt måste fortsätta!

I veckan presenterade Europaparlamentets tillfälliga specialutskott för skattebeslut ett första utkast till rapport.

Rapporten föreslås innehålla flera rekommendationer till EU-kommissionen och till EU:s medlemsstater om hur skatteflykt och oskälig skattekonkurrens ska motverkas. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) som är suppleant i utskottet välkomnar initiativen i rapporten.

– Skatteflykt är både moraliskt oacceptabelt och mycket problematiskt för vårt ekonomiska system. Att småföretag gör rätt för sig och betalar den skatt de är skyldiga att betala samtidigt som stora, multinationella företag kan slippa skatt genom avancerade skatteupplägg är inte på något sätt rättvist. Panamapappren har även de med all önskvärd tydlighet visat att behovet av åtgärder på skatteområdet är skrikande, säger Torvalds.

Bland annat föreslår rapporten att EU bör inrätta en ”svart lista” över länder som kan anses utgöra skatteparadis. Länder som finns med på den svarta listan ska sedan kunna drabbas av sanktioner. Rapporten förordar även införandet av en uppförandekod för europeiska företag. Vidare föreslår man ett utökat skydd för s.k. visselblåsare och journalister som avslöjar skatteflykt.

– Även om skattefrågor i huvudsak är nationell kompetens måste vi från Europaparlamentets sida använda oss av alla verktyg vi har i lådan för att hjälpa till att stävja detta skadliga fenomen. Den här rapporten är ett steg i rätt riktning men arbetet måste fortsätta!

Wallin: byråkratin ska inte bestämma bostadsorten

Riksdagsledamot Stefan Wallin hoppas på konkreta förslag i ärendet om att få ändra en fritidsbostad till boende för permanent bruk.

Läs föregående artikel

Silja Borgarsdóttir Sandelin vill bli SFP:s vice ordförande

- Jag är glad och hedrad för att många bett mig kandidera till posten som Svenska folkpartiets vice ordförande. Uppdraget som vice ordförande har länge intresserat mig, och därför ställer jag mig gärna till förfogande för posten.

Läs följande artikel