Skolhemsverksamheten på svenska måste tryggas

– Jag är djupt bekymrad över nyheten att skolhemsverksamheten vid Lagmansgården i Pedersöre är hotad, säger Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

– Lagmansgården är det enda svenskspråkiga skolhemmet i landet och där har man en lång erfarenhet av arbete med ungdomar som behöver speciellt mycket insatser för att hitta vägen framåt i livet. Vi kommer inte ifrån att vi också i framtiden behöver skolhemsverksamhet fastän målsättningen att satsa på förebyggande arbete för att hindra utslagning och marginalisering är riktig, säger Henriksson.

– I ekonomiskt kärva tider, är det viktigt att de beslut som fattas inte drabbar dem som är mest utsatta i samhället. Det är också synnerligen centralt att man gör en ordentlig språkkonsekvensbedömning av olika till buds stående alternativ, då man planerar ändringar i förvaltningen eller servicestrukturen. Det här gäller naturligtvis också skolhemsverksamheten. De unga skall kunna garanteras service, vård och omsorg på sitt modersmål oberoende av om det är svenska eller finska, säger Henriksson.

– Det är positivt att Pedersöre kommun har visat intresse att vara med och hitta en hållbar lösning för fastighetsfrågan vid Lagmansgården. Det är en utsträckt hand som ledningen för statens skolhemsverksamhet har skäl att ta vara på, avslutar Henriksson.

Thomas Blomqvist vill leda Folktinget

Riksdagsledamoten och jordbrukaren Thomas Blomqvist (SFP) ställer sig till förfogande som ordförande för Svenska Finlands Folkting.

Läs föregående artikel

Plattformen byts från regering till opposition

Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander och partiledare Carl Haglund säger att det var ovisst in i det sista om SFP skulle finnas med i Juha Sipiläs regeringsbas eller inte.

Läs följande artikel