Thomas Blomqvist vill leda Folktinget

Riksdagsledamoten och jordbrukaren Thomas Blomqvist (SFP) ställer sig till förfogande som ordförande för Svenska Finlands Folkting.

– När stora reformer, som kommun- eller hälsovårdsreformer genomförs är det alltid risk att Svenskfinland hamnar i kläm. Inför såna reformer har Folktinget en viktig uppgift att bevaka Svenskfinlands intresse, säger Blomqvist.

– Att varken kommun- eller hälsovårdsreformen blev av under förra regeringen betyder inte att de skulle vara skrinlagda. Tvärtom kommer betydande reformer att höra till den kommande regeringens viktiga uppgifter. Folktingets nya ordförandes första uppdrag blir att försöka få den kommande regeringen att hörsamma Folktingets önskemål. Här kan min erfarenhet och samarbetsförmåga vara till stor nytta, säger Blomqvist.

Blomqvist säger att Folktinget är en välskött organisation och ett bra exempel på hur man kan arbeta på ett konstruktivt sätt över partigränserna när man har ett gemensamt mål. Uppdraget som Folktingets ordförande blir ledigt efter Christina Gestrin.

Blomqvist (f. 1965) har suttit i riksdagen sedan 2007. Blomqvist är hemma från Raseborg och där har han verkat som fullmäktigeordförande sedan 2009. Blomqvist har varit ledamot av Folktinget sedan 2008. Folktinget väljer ny ordförande 8-9 maj i Borgå.

Resolution från SFP:s partifullmäktigemöte 4/5 2015

Svenska folkpartiets partifullmäktige gläds över framgången i årets riksdagsval.

Läs föregående artikel

Skolhemsverksamheten på svenska måste tryggas

– Jag är djupt bekymrad över nyheten att skolhemsverksamheten vid Lagmansgården i Pedersöre är hotad, säger Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Läs följande artikel